Zobacz większe
 • Udostępnij na Facebook
 • Trening mentalny sportowca - program audio 2 płyty

  Nowy

  Unikalny gotowy trening kształtowania postaw sportowca, oraz niszczenia barier i ograniczeń.

  Ponad 13 godzin specjalnych ćwiczen, raguł, strategii i inspiracji.

  To umysł kieruje ciałem, dlatego zakup ten program i osiągaj wymarzone sukcesy!

  Opis

  Zgodzisz się ze mną, że czasem największą walkę jaką sportowcy stoczą, to nie zawsze jest ta z przeciwnikiem, tylko to ta, w której muszą pokonać sami siebie, swoje słabości, lęk i stres?


  Nie rzadko bywa tak, że zawodnik z większymi umiejętnościami technicznymi, czy z lepszymi zasobami przegrywa przez brak odpowiedniej koncentracji w kluczowych momentach, paraliżujący stres, zbyt słabą wiarę w siebie czy wiele innych czynników natury psychologicznej.

  Przygotowałem specjalne szkolenie dla wzmocnienia psychiki sportowca – kurs, w postaci książki, oraz 2 płyt audio. To unikalne zestawienie ćwiczeń budowania wewnętrznej motywacji,  silnej postawy mentalnej, przełamywania barier, czy reguł i zasad osiągania sukcesu.

  Ten program to 2 płyty z ponad 13 godzinnym materiałem coachingowym i motywacyjnym.
   

  Część 1 „ Trening mentalny” - to audiobook książki o tym samym tytule.


  Uczy sportowca kluczowych aspektów silnej postawy zwycięzcy, konkretnie pokazuje jak walczyć z negatywnymi myślami, przekonaniami, trudną przeszłością.
  Konkretnie ustawia cele, misję, pozytywne nastawienie, oraz bardzo silnie motywuje.


  Ta część zawiera także specjalne sesje motywacyjne, mobilizujące, koncentrujące i transformujące osobowość na silne, konkretne działanie. Jest w niej kilkanaście konkretnych strategii do działania, optymistycznego myślenia, kruszenia problemów, potężnej motywacji , ustalania misji i systemu wartości.


  Cały program rozwojowy jest oparty tylko na praktyce pracy z innymi zawodnikami oraz własnymi przejściami sportowymi autora.

  To 9 godzin i 25 minut specjalistycznej, unikalnej wiedzy jak osiągać cele i przełamywać swoje bariery.


  Cześć 2 „Sesje mentalne” 


  zawiera 22 specjalistyczne sesje mentalne, konkretne ćwiczenia instalujące najważniejsze składowe sukcesu sportowca od strony psychiki:

   - instalację drogi do celu ostatecznego
   - instalację trwałej motywacji wewnętrznej
   - budowanie pewności siebie i poczucia własnej wartości
   - niszczenie lęku i strachu przed działaniem
   - odpalanie stanów mocy psychicznej i silnej fizjologii sukcesu
   - systemy zmiany przekonań, zamykania przeszłości, radzenia sobie z porażką, instalowanie stanów odwagi i wiele, wiele innych bezcennych konkretnych strategii.

  Sesje mentalne to gotowe strategie osiągania sukcesu osobistego, programowanie nowych nawyków myślenia, działalania, niszczenie lęku i strachu, kreowanie nowej - najlepszej wersji siebie.

  To jedyny tego typu znami mi projekt na świecie, teraz dostępny dla każdego zawodnika i trenera.

  Zakup teraz dla siebie, oraz całego zespołu.

  Przykładowa jedna z sesji motywacyjnych z programu
  Zgodzisz się ze mną, że czasem największą walkę jaką sportowcy stoczą, to nie zawsze jest ta z przeciwnikiem, tylko to ta, w której muszą pokonać sami siebie, swoje słabości, lęk i stres?


  Nie rzadko bywa tak, że zawodnik z większymi umiejętnościami technicznymi, czy z lepszymi zasobami przegrywa przez brak odpowiedniej koncentracji w kluczowych momentach, paraliżujący stres, zbyt słabą wiarę w siebie czy wiele innych czynników natury psychologicznej.

  Przygotowałem specjalne szkolenie dla wzmocnienia psychiki sportowca – kurs, w postaci książki, oraz 2 płyt audio. To unikalne zestawienie ćwiczeń budowania wewnętrznej motywacji,  silnej postawy mentalnej, przełamywania barier, czy reguł i zasad osiągania sukcesu.

  Ten program to 2 płyty z ponad 13 godzinnym materiałem coachingowym i motywacyjnym.
   

  Część 1 „ Trening mentalny” - to audiobook książki o tym samym tytule.


  Uczy sportowca kluczowych aspektów silnej postawy zwycięzcy, konkretnie pokazuje jak walczyć z negatywnymi myślami, przekonaniami, trudną przeszłością.
  Konkretnie ustawia cele, misję, pozytywne nastawienie, oraz bardzo silnie motywuje.


  Ta część zawiera także specjalne sesje motywacyjne, mobilizujące, koncentrujące i transformujące osobowość na silne, konkretne działanie. Jest w niej kilkanaście konkretnych strategii do działania, optymistycznego myślenia, kruszenia problemów, potężnej motywacji , ustalania misji i systemu wartości.


  Cały program rozwojowy jest oparty tylko na praktyce pracy z innymi zawodnikami oraz własnymi przejściami sportowymi autora.

  To 9 godzin i 25 minut specjalistycznej, unikalnej wiedzy jak osiągać cele i przełamywać swoje bariery.


  Cześć 2 „Sesje mentalne” 


  zawiera 22 specjalistyczne sesje mentalne, konkretne ćwiczenia instalujące najważniejsze składowe sukcesu sportowca od strony psychiki:

   - instalację drogi do celu ostatecznego
   - instalację trwałej motywacji wewnętrznej
   - budowanie pewności siebie i poczucia własnej wartości
   - niszczenie lęku i strachu przed działaniem
   - odpalanie stanów mocy psychicznej i silnej fizjologii sukcesu
   - systemy zmiany przekonań, zamykania przeszłości, radzenia sobie z porażką, instalowanie stanów odwagi i wiele, wiele innych bezcennych konkretnych strategii.

  Sesje mentalne to gotowe strategie osiągania sukcesu osobistego, programowanie nowych nawyków myślenia, działalania, niszczenie lęku i strachu, kreowanie nowej - najlepszej wersji siebie.

  To jedyny tego typu znami mi projekt na świecie, teraz dostępny dla każdego zawodnika i trenera.

  Zakup teraz dla siebie, oraz całego zespołu.

  Przykładowa jedna z sesji motywacyjnych z programu
  56,91 zł