Sesja motywacyjna dla każdego zawodnika, człowieka. Silne wezwanie do działania, przełamanie barier wewnętrznych.


Trening mentalny dla sportowców jest bardzo ważny, bo to umysł kieruje ciałem. Ciało pobudzane jest poprzez słowa, wizje, zatem postawa i nastawienie, energia wypływa z "głowy". Trening mentalny jest podstawą sukcesu w każdej przestrzeni.


To co jest łatwe, proste, nie rozpala naszych wizji do czerwoności. Dlatego nie warto robić jak wszyscy, czyli najpierw działać, a później dopiero zobaczyć, czy jest fajnie. Zasada najpierw na zewnątrz, a potem do wewnątrz nie działa, gdyż bardzo często cele wybierane przez ego, nie są twoimi prawdziwymi celami. Tak się często dzieje, jeśli dla kogoś na pierwszym miejscu liczy się kasa, a nie działanie w zgodzie z wartościami. Takie podejście bar


Siła płynąca z tego, że przeżyłeś to co przeżyłeś.


Świat ludzi szczęśliwych jasno pokazuje, że w każdym obszarze życia musi być plan wizji konkretnego rozwoju, poparty na solidnych wartościach osobistych i życiowych, aby czuć się w pełni realizowanym. Ludzie szczęśliwi działają w zgodzie z samym sobą, realizując coś, w czym widzą sens.


Showing 1 to 5 of 15 (1 Pages)