Każdy wielki trener czy motywator będzie to powtarzał na spotkaniach – cele muszą być spisane jak marzenia! Nie w głowie, tylko na papierze, w notesie, na lustrze, na klapie od sedesu – gdziekolwiek


Wewnętrzne zorganizowanie daje szczególnego rodzaju siłę, płynącą ze zdecydowanego poczucia celu i jasności priorytetów


Siła płynąca z tego, że przeżyłeś to co przeżyłeś.


Świat ludzi szczęśliwych jasno pokazuje, że w każdym obszarze życia musi być plan wizji konkretnego rozwoju, poparty na solidnych wartościach osobistych i życiowych, aby czuć się w pełni realizowanym. Ludzie szczęśliwi działają w zgodzie z samym sobą, realizując coś, w czym widzą sens.


Jesteś projektantem swojego życia. Piszesz historie swoimi działaniami, zachowaniem i myśleniem. Tylko czy idziesz przez życie świadomie i ukierunkowanie, czy rządzi Twoimi zachowaniami i odczuciami przypadkowość, brak celowości, odczucie brak sensu istnienia, zależy wyłącznie od tego, czy jesteś świadomy kroczenia własną drogą, czy jak większość ludzi - kroczy cudzą.


Showing 50 to 55 of 194 (11 Pages)