Z różnych obserwacji i moich doświadczeń nasuwa mi się taka myśl, że najlepszą postawą, jaką może przyjąć człowiek wobec drugiego człowieka, jest miłość. I wiem, że nie każdemu jest łatwo ją odkopać na nowo, szczególnie kiedy nie zaznał jej w domu lub kiedy obecne środowisko nie dostarcza tego uczucia


Na co się narażamy, wychodząc poza przeciętność? Na pewno na lepsze rozumienie świata i ludzi. Może być to jednak także przyczyną kłopotów, ponieważ umiejętność wczucia się w otoczenie naraża na cierpienie — niestety wokół jest sporo bólu.


Każdy człowiek ma inne spojrzenie na daną sytuację, lecz każdy twierdzi, że ma rację! I to jest prawda!


Rozwój osobowości to racjonalne odbieranie świata, to sztuka uczenia się prawdziwego odbioru bodźców, a nie zniekształconych przez filtry znajomych, rodziny czy otoczenia. To jest droga, którą może zacząć podążać każdy, kto chce przeżyć to życie na swój sposób; to prawidłowe odczytywanie informacji, jakie człowiek dostaje z otoczenia.


Rozwój osobowości przebiega wielotorowo. W jednych dziedzinach możemy być bardzo rozwinięci, a w innych mniej lub w ogóle. Zależy to od naszych zainteresowań


Showing 65 to 70 of 194 (14 Pages)