Niewielu zastanawia się nad tym, kto ich „rzeźbił”. Jakie autorytety miały główny wpływ na obecny światopogląd?


Ludzie sami ustalili sztuczne reguły, kiedy to będą szczęśliwi, lecz nie trzeba wcale dużo zarabiać, mieć cudownego domu, ślicznego partnera i 5 tytułów przed nazwiskiem, by poczuć szczęście


I to był klucz do miłości. Pogodzenie się ze sobą takim, jakim jestem. Ściągnięcie masek, wyrzucenie w kąt na zawsze bycia "jakimś". Nie. To nie jest droga do miłości.


Jeśli oceniasz drugą osobę, to tylko po to, aby się od niej uczyć. Nastaw mentalność na to - co robi świetnie i co warto od niej przyswoić. Podziwiaj innych ludzi.


Szczęście to wybór, stan umysłu na który masz wpływ bez względu na okoliczności zewnętrzne. Jeśli byłaby wojna, to albo mam traumę i zawał serca podczas walki, albo wybieram szczęście, że mogę walczyć za ojczyznę i umrzeć w jej obronie.


Showing 75 to 80 of 194 (16 Pages)