Świadome partnerstwo życiowe, fragment książki Zburzę ten mur.


Relacje międzyludzkie to potęga i cegiełka do odczuwania szczęścia.


Ten kto patrzy w przeszłość, nie ma szans na stworzenie lepszej przyszłości.


To jak siebie spostrzegasz, jak o sobie myślisz i jak definiujesz siebie samego jako zawodnika - jest fundamentem twojego podejścia do sportu.


Głęboki rozwój osobisty - przemiana tożsamości jest dla wielu ludzi kluczem do zmiany postrzegania swojej osoby, zamiany zachowań czy stanu emocjonalnego.


Showing 155 to 160 of 194 (32 Pages)