Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Luter Learning System, ul. Gandhiego 27/33, 91-015 Łódź). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

Regulamin serwisu i sklepu slawomirluter.pl

I. Umocowanie prawne Regulaminu serwisu
Regulamin serwisu określa zasady dostępu do zawartości serwisu www.slawomirluter.pl, oraz stron pokrewnych, subdomen. Korzystanie oraz rejestracja w serwisie oznaczają akceptację poniższych warunków Regulaminu a także Polityki prywatności.

 

II. Właściciel serwisu i oferowanych usług
Serwis internetowy slawomirluter.pl należy do:
Luter Learning System
ul. Gandhiego 27/33
91-015 Łódź
NIP: 726-139-40-94
REGON: 472189664
Sklep internetowy, pośredniczący między Autorem publikacji a Użytkownikami w
transakcjach sprzedaży Produktów. Adres internetowy Serwisu to http:slawomirluter.pl, i inne subdomeny. Użytkownik/Klient – osoba fizyczna lub prawna nabywająca produkt lub usługę za pomocą sklepu. Biznes Partner – osoba fizyczna lub prawna nabywająca produkt za pomocą sklepu, oraz wyrażająca chęć uczestnictwa w programie Biznes Partner
Produkt – pliki formatów mp3, video, PDF, Power Point i inne, zawierające nośnik z treścią szkoleniową, także szkolenia, bilety na zakup warsztatów, płyty DVD, CD, platformy VOD, książki drukowane, szkolenia on-line

 

III. Kto może nabywać produkty i usługi w sklepie
Zakupu w sklepie może dokonać każdy pełnoletni internauta. Internauci w wieku powyżej 13 lat mogą korzystać ze Sklepu za zgodą opiekunów prawnych. Korzystanie ze sklepu oraz zamówionych plików wymaga jedynie powszechnie dostępnego oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych oraz plików w formacie PDF, mp3, lub w innych formatach, w których udostępniane są pliki.

 

IV. Rejestracja w serwisie
Rejestracja w serwisie jest bezpłatna i oznacza zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem serwisu a firmą Luter Learning System, zwanej LLS

Każdy rejestrujący się uczestnik, może dokonywać zakupu w sklepie, oraz zostać Partnerem Biznesowym LLS i osiągać korzyści z polecania serwisu innym osobom, zgodnie z regulaminem Biznes Partner

 

V. Opis oferowanych usług i produktów
1. Za pośrednictwem serwisu Użytkownik może nabywać oferowane w nim produkty w formie plików audio, PDF, książek ebook, książek drukowanych, szkoleń na platformie elearningowej, zakupu plików mp3, i warsztatów prowadzonych przez autorów szkoleń lub autorów współpracujących z LLS. Dodatkowo, Klienci serwisu mają możliwość budowania swojej sieci użytkowników serwisu poprzez system Biznes Partner, i czerpać z tego tytułu punkty, za które mogą kupować produkty i usługi LLS, lub wymieniać punkty na prowizję

2. Logowanie oraz wypełnienie formularza zamówieniowego odbywa się z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa, a transmisja danych jest szyfrowana protokołem SSL (Użytkownik zostaje przekierowany do specjalnego połączenia https://).

3. LLS nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne wynikające z nieprzystosowania systemu i oprogramowania do wyszczególnionych wyżej warunków.

 

VI. Zawieranie Umowy
1. Zawarcie umowy następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego. W trakcie rejestracji w serwisie utworzone zostaje dla Użytkownika konto, które umożliwia dokonywanie zakupów, wpłat oraz pobieranie zakupionych produktów.

2. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia. Jednocześnie, Użytkownik oświadcza, że podane dane są prawdziwe i zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych w formularzu danych przez Administratora serwisu slawomirluter.pl w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

3. Zakładając konto w serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, wysyłanych przez slawomirluter.pl i stron pochodnych, w imieniu swoim lub na zlecenie innych podmiotów, na adres elektroniczny podany przy rejestracji do serwisu. slawomirluter.pl oświadcza jednocześnie, że użytkownikowi przysługuje możliwość odwołania tej zgody w dowolnym momencie, poprzez wysłanie emaila do biura LLS biuro@slawomirluter.pl

4. Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego adresu email, który jednocześnie stanowi login do systemu, a także ustalanego we własnym zakresie hasła.

5. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości email przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika. Podstawowym sposobem dostawy Produktu w pliku mp3. lub PDF jest pobranie go przez Użytkownika drogą transmisji danych poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera lub (w przypadku produktów fizycznych takich jak DVD, CD, książki) drogą pocztową lub przez kuriera. Klient wyraża zgodę na natychmiastową realizację umowy jeżeli
zakupuje produkt w pliku mp3. PDF, VOD niezwłocznie po przyjęciu zapłaty przez
administratora.

6. Produkt w postaci płyt mp3, książek i materiałów drukowanych, oraz innych towarów dostarczanych przez Pocztę Polską lub kuriera, będzie dostarczony do 7 dni roboczych na adres wskazany przez klienta/partnera biznesowego.

7. Zakładając konto w serwisie slawomirluter.pl, użytkownik może zaznaczyć chęć
uczestniczenia w programie Biznes Partner. Dostaje wtedy dostęp do panelu zarządzania programem Biznes Partner, w którym może korzystać z narzędzi do rejestracji nowych użytkowników, sprawdzania obrotów, prowizji i innych narzędzi, zgodnie z regulaminem Biznes Partner.

 

VII. Realizacja płatności
Zamówienia są przyjmowane przez serwis slawomiorluter.pl, a realizowane po otrzymaniu potwierdzenia realizacji płatności w systemie Transferuj.pl, Pay Pal lub za pomocą przelewu bankowego. Dostępne formy płatności to:

karty płatnicze:
– Visa
– MasterCard)

oraz przelewy bankowe on-line:

– Płacę z Inteligo (Inteligo)
– mTransfer (mBank)
– MultiTransfer (MultiBank)
– Płać z Nordea (Nordea)
– Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
– Przelew z BPH (Bank BPH)
– Płacę z iPKO (PKO BP)
– Płacę z Citi Handlowy (Citi Handlowy)
– Płacę gotówką z Unikasą (Citibank Handlowy)
– Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
– Millennium (Millennium Bank)
– Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
– MeritumBank Przelew (Meritum Bank)
– Pay Way Toyota Bank (Toyota Bank)
– Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.)
– Crédit Agricole przelew online (Crédit Agricole Bank Polski)()
– Za pobraniem przez Poczta Polska S.A
– Przelew bankowy standardowy
– Z konta Pay Pal
i inne.

 

VIII. Wyłączenia odpowiedzialności
1. Administrator nddwebdelta.pl nie ponosi odpowiedzialności:

  • za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) loginu (identyfikatora) Użytkownika lub hasła umożliwiającego Użytkownikowi korzystanie z serwisu;
  • z tytułu szkód wynikających z korzystania z serwisu w sposób niezgodny z
    obowiązującymi przepisami i przedstawionym Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

2. Luter Learning System. zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia serwisu w celu naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji oprogramowania i infrastruktury sprzętowej, wcześniej powiadamiając użytkowników w Aktualnościach. lub drogą mailową.

 

IX. Licencja i prawo użytkowania zamówionych usług i produktów
1. Użytkownik ma obowiązek korzystania z usług i produktów zgodnie z Licencją
Użytkownika.

2. Usługi i produkty udostępniane za pośrednictwem serwisu slawomirluter.pl,
oraz pochodnych subdomen slawomirluter.pl, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Odtwarzane lub pobrane w serwisie produkty Użytkownik ma prawo wykorzystywać wyłącznie na własny użytek.

4. Użytkownik może odtwarzać i zwielokrotniać pobrane produkty w elektronicznych
urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania się z jego treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania pliku i dalszego udostępniania.

5. Bezwzględnie zabrania się powielania, modyfikowania i dystrybucji oferowanych usług i produktów w sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw i licencji. Po uzyskania informacji o naruszeniu niniejszych postanowień, firma Luter Learning System . ma prawo skierować swoje roszczenia z tytułu łamania praw do danej kopii produktu.

6. Zabrania się również wynajmowania udostępnionych produktów i komercyjnego
udostępniania innym Użytkownikom serwisu.

 

X. Reklamacje
1. Ze względu na specyfikę usługi, Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż nabywając produkt mp3. lub PDF dostarczony natychmiast nie ma możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni od jej zawarcia. Odstąpienie od umowy przez Kupującego jest możliwe jedynie przed dokonaniem zapłaty. Jednak gdy klient po zakupie produktu z danymi w formie elektronicznej stwierdzi iż produkt nie spełnia jego oczekiwań, może skontaktować się z biurem celem złożenia zażalenia. Sklep rozpatrzy zażalenie do jakości produktu i wartości w ciągu do 7 dni, zaproponuje polubowne rozwiązanie sprawy lub odda pieniądze kupującemu w terminie do 7 od momentu rozpatrzenia sprawy.

2. Wszystkie reklamacje dotyczące zakupionych w serwisie produktów wysyłanych pocztą lub kurierem, będą rozpatrywane indywidualnie w terminie do 14 dni roboczych. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, wadliwy towar będzie bezpłatnie wymieniony na nowy, lub wobec braku porozumienia lub możliwości naprawy, wymiany, zostaną zwrócone Użytkownikowi tą samą drogą, którą dokonał zakupu w niezwłocznym terminie do 7 dni.

3. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy nie
uruchamia się lub pobrany plik z produktem jest uszkodzony, niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu lub Produkt nie został dostarczony w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Użytkownik powiadamia sklep drogą mailową bądź telefoniczną. Administrator stwierdzając zasadność reklamacji, niezwłocznie naprawi błąd i umożliwi ponownie pobranie pliku nieodpłatnie.

 

XI. Odstąpienie od umowy
Klient ma prawo odstąpić od umowy po nabyciu produktu dostarczonego drogą wysyłki pocztowej lub kurierskiej, w ciągu 10 dni od jej zawarcia. W tym celu musi odesłać produkt na adres siedziby na własny koszt. Produkt nie może nosić znamion otwarcia, odpakowania czy używania. Sklep zwróci pieniądze za nabyty produkt na to samo konto wskazane podczas zakupu w ciągu do 7 dni roboczych.

 

XII. Postanowienia końcowe
1. Sklep slawomirluter.pl zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym momencie celem dostosowanie regulacji prawnych i konsumenckich, kierując się zawsze dobrem klienta.

2. Wszelkie sprawy sporne będą załatwiane polubownie, lub we wskazanym przez stronę sądzie

3. Administrator zapewnia Kupującemu poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.

4. Zawartość stron w domenie slawomirluter.pl, subdomeny, oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Prawa od zawartych Sklepie materiałów i plików tworzących Serwis, przysługują firmie Luter Learning System i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie, w tym jako element innych stron WWW. Wspomniane materiały zostały stworzone przez Administratora, lub inne osoby współpracujące z Administratorem na jego zlecenie, i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie informacji i materiałów udostępnionych w Sklepie bez wymaganej, uprzedniej zgody Administratora stanowi naruszenie przysługujących Administratorowi praw wyłącznych. Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody (w tym poligraficznej czy elektronicznej) zawartości Sklepu, bez uprzedniej, pisemnej zgody Administratora jest zabronione

Zapisz się do newslettera​​

i otrzymuj informacje i nowych artykułach na blogu, szkoleniach i publikacjach, które pomogą Ci kształtować Twoją przyszłość.