Kategorie
system ORSA wysoka samoocena

Przestań rozwijać się na ślepo

Samoświadomość i rozwój osobisty to ważne aspekty satysfakcjonującego życia.

Jednym ze sposobów na głębsze zrozumienie siebie i pracę nad rozwojem osobistym jest badanie osobowości. Osobowość odnosi się do unikalnych cech, zachowań i wzorców myślenia, które sprawiają, że każda osoba jest tym, kim jest.

Istnieje wiele różnych teorii osobowości, ale niektóre z najbardziej znanych obejmują:

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI): Teoria ta dzieli ludzi na 16 różnych typów osobowości w oparciu o cztery dychotomie: ekstrawersja vs. introwersja, wyczuwanie vs. intuicja, myślenie vs. odczuwanie oraz osądzanie vs. postrzeganie.

Cechy osobowości Wielkiej Piątki: Teoria ta opisuje osobowość w kategoriach pięciu szerokich wymiarów: otwartości, sumienności, ekstrawersji, ugodowości i neurotyzmu.

Enneagram: Teoria ta dzieli ludzi na dziewięć różnych typów osobowości w oparciu o ich podstawowe motywacje i lęki.

ORSAto mój autorski projekt, który opracowałem na bazie naukowych analiz, doświadczeń, oraz wykształcenia w świecie testów osobowości. Wiedzę zawarłem w projekcie KIM NAPRAWDĘ JESTEM – i uważam to za najważniejszy projekt, bo jest to najbardziej ważny punkt świadomego rozwoju osobistego.

Nie można rozwijać się w ciemno, gdyż szkoda pieniędzy, czasu, energii na ślepe działanie.

Studiując te teorie i dokonując oceny osobowości, możesz uzyskać wgląd w swoje mocne i słabe strony, a także w naturalne tendencje i tendencje, które mogą Cię powstrzymywać. To zrozumienie może pomóc ci podejmować świadome decyzje dotyczące twojego życia, takie jak wybór kariery lub budowanie związku czy relacji z innymi.

Ważne jest, aby pamiętać, że osobowość nie jest osadzona w kamieniu i można ją rozwijać w czasie, poprzez doświadczenia i świadomy rozwój osobisty.

Ponadto osobowość to tylko jeden z aspektów tego, kim jesteś, a istnieje wiele innych czynników, które składają się na ogólne poczucie własnej wartości. Niemniej jednak badanie własnej osobowości, będzie być cennym narzędziem dojrzałego rozwoju osobistego.

Przejdź program KIM NAPRAWDĘ JESTEM  i tym razem rusz z miejsca po swoje najlepsze, wymarzone życie. Nie na ślepo, nie kierując się modą, nie kierując się manipulacją sprzedażową – tylko zdrowym rozsądkiem.

Sprawdź ORSA SYSTEM i zacznij żyć pełnią w zgodzie ze sobą.

Test osobowości oraz szkolenie rozwoju

Zapisz się do newslettera​​

i otrzymuj informacje i nowych artykułach na blogu, szkoleniach i publikacjach, które pomogą Ci kształtować Twoją przyszłość.