Kategorie
emocje moimi oczami osiąganie i skuteczność system ORSA

Psychologia pozytywna w LUTER LEARNING SYSTEM

Podstawy psychologii pozytywnej

Psychologia pozytywna podkreśla znaczenie i głęboką satysfakcję, a nie tylko ulotne szczęście . Martin Seligman, często uważany za ojca psychologii pozytywnej, opisał wiele wizji tego, co to znaczy żyć szczęśliwie, w tym Pleasant Life (hollywoodzkie spojrzenie na szczęście), Good Life (skupiające się na osobistych mocnych stronach i zaangażowaniu) oraz Sensingful Życie. 

Psychologowie pozytywni zbadali szereg doświadczeń i zachowań związanych z różnymi wersjami pozytywnego życia, w tym specyficzne pozytywne emocje, stany „przepływu” oraz poczucie sensu lub celu.

Zwolennicy psychologii pozytywnej również starali się skatalogować mocne strony i siłę charakteru. 

Czym różni się psychologia pozytywna od reszty psychologii?

Chociaż istnieje wiele elementów, które się pokrywają, psychologia pozytywna została opisana jako odmienna od innych dziedzin psychologii ze względu na jej podstawowe zainteresowanie identyfikowaniem i budowaniem zasobów umysłowych, odkrywaniem silnych stron, a nie rozwiązywaniem słabości i problemów. 

Kto stworzył psychologię pozytywną?

Głównymi zwolennikami psychologii pozytywnej są psychologowie Martin Seligman (który promował tę koncepcję jako prezes Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego w 1998 r.), Christopher Peterson i Mihaly Csikszentmihalyi. 

Jednak wielu innych naukowców także rozwijało tę część psychologii, min. takich jak Abraham Maslow, który w latach pięćdziesiątych XX wieku używał terminu „psychologia pozytywna”.

Jak stosuje się psychologię pozytywną w naszym systemie LLS?

Rozpoznanie mocnych stron charakteru (takich jak odwaga, człowieczeństwo czy dyscyplina, relacje, cele, motywacja itp.) jest uważane za ważny krok na drodze do dobrego i sensownego życia przewidzianego przez pozytywnych psychologów. W naszym modelu ORSA SYSTEM kursant otrzymuje gotowe badanie dominujących stylów zachowania i cech osobowych.

W LLS (Luter Learning System) istnieją również pozytywne praktyki treningowe, które można ćwiczyć w domu, aby kształcić dobre samopoczucie. Na przykład, ćwiczenia wdzięczności w kursie BEZSTRESS – jako sposób na zwiększenie szczęścia w czasie. Jak brzmi nazwa, są to takie proste czynności, jak codzienne zapisywanie trzech rzeczy, za które jest się wdzięcznym.

Chociaż psychologia pozytywna koncentruje się na szczęściu i spełnieniu, ważne jest, aby zrozumieć, że nie oznacza to, że ludziom zaleca się całkowite odrzucenie negatywnych emocji. Ludzie, którzy kwitną, robią w swoim życiu miejsce na takie nieuniknione negatywne stany umysłu, gdyż są one wpisane w nasze codzienne życie.

 

Jakie są zalety psychologii pozytywnej?

Badania sugerują, że praktyki związane z psychologią pozytywną, takie jak medytacje lub ćwiczenia wdzięczności, mogą poprawić samopoczucie społeczne i emocjonalne. 

Psychologia pozytywna doprowadziła również do zbadania, w jaki sposób rozwijanie pewnych mocnych stron charakteru, pozytywnych emocji, takich jak radość, czy odczuwanie poczucia sensu i celu w życiu, może przyczynić się do pozytywnych wyników w życiu.

Dlaczego poczucie znaczenia i kierunek rozwoju są ważne?

Stwierdzono, że miary sensu życia odnoszą się do innych pozytywnych skutków życiowych. Na przykład badania sugerują, że starsze osoby dorosłe, które uważają swoje życie za wartościowe, mają zwykle lepsze zdrowie fizyczne i psychiczne. Inne badania sugerują potencjalne korzyści wynikające z posiadania poczucia celu w życiu.

W programach rozwojowych które tworzę, uwzględniam wyniki badań oraz potrzeby ludzi.

Każdy program Luter Learning System niesie ze sobą mnóstwo ćwiczeń z różnych technik rozwojowych, które mają za zadanie dokonać skutecznej transformacji osobistej na głębokim poziomie. Psychologia pozytywna i jej wytyczne są częścią naszych ćwiczeń i programów – zapraszam do korzystania,

uściski, Sławek

Zapisz się do newslettera​​

i otrzymuj informacje i nowych artykułach na blogu, szkoleniach i publikacjach, które pomogą Ci kształtować Twoją przyszłość.