Kategorie
komunikacja i relacje system ORSA

Typ osobowości w pracy – nieocenione wsparcie.

Jedną z zalet znajomości własnego typu osobowości i bycia świadomym innych typów osobowości, które można napotkać, jest przewaga w środowisku biznesowym.

Osoby na stanowiskach kierowniczych często narzucają podwładnym  dostosowywanie się do własnego stylu zachowania – co budzi opór i psuje relacje.

Jednak aby stworzyć najlepszą kulturę komunikacji, tak naprawdę menedżerowie mogą do pewnego stopnia dostosować się do innych.

W celu uzyskania produktywnego zespołu i harmonijnego środowiska, dobrym pomysłem jest, aby liderzy nauczyli się technik dostosowywania się do preferencji i typów osobowości osób wokół nich.

Dziś podzielę się praktycznymi wskazówkami, jak menedżerowie mogą dostosować się do stylu innych.

Metoda komunikacji

Jednym z głównych czynników różnicujących typy osobowości w miejscu pracy jest preferowana przez nich metoda komunikacji.

Osoby introwertyczne często wolą komunikować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, ponieważ daje im to czas i przestrzeń na przetwarzanie informacji i formułowanie przekonujących odpowiedzi w swoim czasie. W typologii ORSA to profil S (zielony) i A (niebieski).

Ekstrawertyczni ludzie, często wolą wstąpić do czyjegoś biura, aby omówić problem i uzyskać na jego temat uwagi. W ORSA to R (czerwony).

Osoby, które mają duże umiejętności w pracy wielozadaniowej, mogą preferować rozmowę przez telefon, aby podczas omawiania tematu wykonywać inne drobne zadania. W ORSA to O (czerwony).

Oczywiście potrzeby biznesowe zawsze przeważają nad osobistymi preferencjami. Jeśli menedżer potrzebuje natychmiastowej odpowiedzi, wpadnie do innych biur lub zadzwoni, aby zaoszczędzić czas.

Jeśli pracownicy pracują zdalnie, domyślnym ustawieniem będzie poczta e-mail, Teamsy czy chat. Jednak poza tymi potrzebami wskazane jest, aby menedżerowie byli elastyczni.

Jeśli wiedzą, że dany pracownik udzieli najlepszej odpowiedzi na zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, warto pozwolić im na korzystanie z tej metody komunikacji tam, gdzie to możliwe.

Styl komunikacji

Inną pokrewną kwestią jest złożoność stylu komunikacji. Jest to problem, w którym wielu osobom brakuje samoświadomości, dlatego ważne jest, aby menedżerowie byli proaktywni w podejmowaniu tego tematu.

Niektóre osoby, a szczególnie te, które są mocno skoncentrowane na zadaniach, będą chciały znać tylko te podstawowe informacje, których potrzebują do wykonywania swojej pracy. Podawanie tym ludziom większej ilości szczegółów podczas komunikacji tylko ich zmyli lub sfrustruje. W modelu ORSA to głównie profil Odważny.

Inni ludzie, szczególnie ci, którzy są skoncentrowani na relacjach, będą chcieli zrozumieć rolę, jaką ich rola odgrywa w szerszym obrazie. Dlatego docenią zapoznanie się ze wszystkimi szczegółami sytuacji, nawet jeśli nie ma to na nich bezpośredniego wpływu. Typ S.

Menedżerowie, którzy zwracają uwagę na typy osobowości swoich pracowników, mogą komunikować się z nimi jaśniej, podając poziom szczegółowości odpowiedni dla tego typu osobowości.

Menedżer może zdecydować się na podanie kilku kluczowych punktów zamiast dogłębnego wyjaśnienia problemu, na przykład w zależności od preferencji osób, do których się zwraca.

Kiedy menedżer musi zwrócić się do kilku osób, na przykład podczas wysyłania e-maili do grupy, dla maksymalnej przejrzystości może uwzględnić oba elementy: wypunktowanie z najważniejszymi informacjami u góry, a następnie sekcję z dodatkowymi informacjami u dołu. W ten sposób czytelnicy e-maila mogą wybrać dla siebie odpowiedni poziom komunikacji.

Spotkania

Spotkania są niezbędne do skutecznego prowadzenia wielu aspektów biznesu, ale bywają wyczerpujące i rzadko cieszą się nimi wszyscy uczestnicy.

Jeśli spojrzymy na typ osobowości, niechęć do spotkań nie jest zaskakująca. Przy wielu różnych typach osobowości w jednym pomieszczeniu, które próbują razem się dogadać i realizować cele, prawie nieuniknione są trudności w komunikacji, rozumieniu siebie nawzajem, stylu zachowania czy sposobu przekonywania.

Menedżerowie mają szansę na ustalanie oczekiwań i tonu spotkań oraz moderowanie ich, aby były bardziej produktywne i pomocne dla wszystkich zaangażowanych.

Pierwszym krokiem do bardziej produktywnego spotkania jest jasne określenie celów: czy celem spotkania jest burza mózgów, planowanie czy rozwiązywanie problemów? Znajomość celu pomoże uczestnikom utrzymać się na właściwej drodze i pozwoli różnym typom osobowości podejść do tematu na swój własny sposób. Czy spotkanie jest rzeczywiście potrzebne?

Jeśli celem spotkania jest na przykład wyłącznie aktualizacja informacji dla innych, najlepiej jest to osiągnąć, wysyłając wiadomość e-mail, zrobić telekonferencję na zoom, zamiast gromadzić wszystkich razem.

Drugim krokiem jest wcześniejsze przesłanie programu spotkania. Umożliwi to introwertykom planowanie tego, co chcą powiedzieć, zamiast zmuszać ich do robienia spontanicznych komentarzy – gdzie tego nie lubią.

Trzeci krok można zrealizować jako część porządku obrad lub jako wprowadzenie osobiście, a jest to przejrzysta struktura spotkania.

Na przykład najpierw chodź w kółko, aby bez przeszkód dzielić się pomysłami lub opiniami, a następnie zorganizuj sesję dyskusyjną dla wszystkich. Taka struktura pomoże bardziej wycofanym członkom zespołu wiedzieć, kiedy mogą wnosić swój wkład, a bardziej rozmownym członkowie zespołu mogą odnieść sukces w bezpośredniej sesji dyskusyjnej.

Prezentacje, nauczanie i warsztaty

Jeśli chodzi o prezentację w grupie, wyzwaniem może być świadomość innych stylów osobowości. Istnieją wyraźnie różne style uczenia się, a także style osobowości, które należy wziąć pod uwagę, ale prezenter nie zawsze będzie miał wiele informacji na temat stylów grupy przed rozmową z nimi.

Style uczenia się mogą obejmować preferowanie materiałów słuchowych, pisemnych, dyskusji grupowych lub aktywnego zaangażowania w celu uzyskania najlepszej nauki.

Jednak nie musi to być problem nie do pokonania. Prezenterzy już teraz używają różnych metod nauczania – tj. rozmawiają z grupą, która jest idealna dla słuchaczy słuchających, i używają slajdów, które są dobre dla wizualnych uczniów.

Aby uczynić prezentację bardziej dostępną dla innych stylów uczenia się, prowadzący mogą zarezerwować trochę czasu na pracę w grupie, a także na praktyczną pracę praktyczną.

Te dwie nowe metody pomogą tym, którzy najlepiej uczą się, omawiając problem z innymi lub ucząc się, działając.

Połączenie tego podejścia do prezentacji i nauczania z podejściem do komunikacji i spotkań opartych na znajomości typów osobowości, może umożliwić menedżerom maksymalne wykorzystanie możliwości pracowników.

Aby dowiedzieć się więcej o stylach osobowości i korzyściach dla menedżerów z wiedzy o nich, odwiedź program KIM NAPRAWDĘ JESTEM.

Pozdrawiam, Sławek

Zapisz się do newslettera​​

i otrzymuj informacje i nowych artykułach na blogu, szkoleniach i publikacjach, które pomogą Ci kształtować Twoją przyszłość.