Kategorie
komunikacja i relacje system ORSA

Typ osobowości w pracy – nieocenione wsparcie.

Jedną z zalet znajomości własnego typu osobowości i bycia świadomym innych typów osobowości, które można napotkać, jest przewaga w środowisku biznesowym.

Osoby na stanowiskach kierowniczych często narzucają podwładnym  dostosowywanie się do własnego stylu zachowania – co budzi opór i psuje relacje.

Jednak aby stworzyć najlepszą kulturę komunikacji, tak naprawdę menedżerowie mogą do pewnego stopnia dostosować się do innych.

W celu uzyskania produktywnego zespołu i harmonijnego środowiska, dobrym pomysłem jest, aby liderzy nauczyli się technik dostosowywania się do preferencji i typów osobowości osób wokół nich.

Dziś podzielę się praktycznymi wskazówkami, jak menedżerowie mogą dostosować się do stylu innych.

Metoda komunikacji

Jednym z głównych czynników różnicujących typy osobowości w miejscu pracy jest preferowana przez nich metoda komunikacji.

Osoby introwertyczne często wolą komunikować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, ponieważ daje im to czas i przestrzeń na przetwarzanie informacji i formułowanie przekonujących odpowiedzi w swoim czasie. W typologii ORSA to profil S (zielony) i A (niebieski).

Ekstrawertyczni ludzie, często wolą wstąpić do czyjegoś biura, aby omówić problem i uzyskać na jego temat uwagi. W ORSA to R (czerwony).

Osoby, które mają duże umiejętności w pracy wielozadaniowej, mogą preferować rozmowę przez telefon, aby podczas omawiania tematu wykonywać inne drobne zadania. W ORSA to O (czerwony).

Oczywiście potrzeby biznesowe zawsze przeważają nad osobistymi preferencjami. Jeśli menedżer potrzebuje natychmiastowej odpowiedzi, wpadnie do innych biur lub zadzwoni, aby zaoszczędzić czas.

Jeśli pracownicy pracują zdalnie, domyślnym ustawieniem będzie poczta e-mail, Teamsy czy chat. Jednak poza tymi potrzebami wskazane jest, aby menedżerowie byli elastyczni.

Jeśli wiedzą, że dany pracownik udzieli najlepszej odpowiedzi na zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, warto pozwolić im na korzystanie z tej metody komunikacji tam, gdzie to możliwe.

Styl komunikacji

Inną pokrewną kwestią jest złożoność stylu komunikacji. Jest to problem, w którym wielu osobom brakuje samoświadomości, dlatego ważne jest, aby menedżerowie byli proaktywni w podejmowaniu tego tematu.

Niektóre osoby, a szczególnie te, które są mocno skoncentrowane na zadaniach, będą chciały znać tylko te podstawowe informacje, których potrzebują do wykonywania swojej pracy. Podawanie tym ludziom większej ilości szczegółów podczas komunikacji tylko ich zmyli lub sfrustruje. W modelu ORSA to głównie profil Odważny.

Inni ludzie, szczególnie ci, którzy są skoncentrowani na relacjach, będą chcieli zrozumieć rolę, jaką ich rola odgrywa w szerszym obrazie. Dlatego docenią zapoznanie się ze wszystkimi szczegółami sytuacji, nawet jeśli nie ma to na nich bezpośredniego wpływu. Typ S.

Menedżerowie, którzy zwracają uwagę na typy osobowości swoich pracowników, mogą komunikować się z nimi jaśniej, podając poziom szczegółowości odpowiedni dla tego typu osobowości.

Menedżer może zdecydować się na podanie kilku kluczowych punktów zamiast dogłębnego wyjaśnienia problemu, na przykład w zależności od preferencji osób, do których się zwraca.

Kiedy menedżer musi zwrócić się do kilku osób, na przykład podczas wysyłania e-maili do grupy, dla maksymalnej przejrzystości może uwzględnić oba elementy: wypunktowanie z najważniejszymi informacjami u góry, a następnie sekcję z dodatkowymi informacjami u dołu. W ten sposób czytelnicy e-maila mogą wybrać dla siebie odpowiedni poziom komunikacji.

Spotkania

Spotkania są niezbędne do skutecznego prowadzenia wielu aspektów biznesu, ale bywają wyczerpujące i rzadko cieszą się nimi wszyscy uczestnicy.

Jeśli spojrzymy na typ osobowości, niechęć do spotkań nie jest zaskakująca. Przy wielu różnych typach osobowości w jednym pomieszczeniu, które próbują razem się dogadać i realizować cele, prawie nieuniknione są trudności w komunikacji, rozumieniu siebie nawzajem, stylu zachowania czy sposobu przekonywania.

Menedżerowie mają szansę na ustalanie oczekiwań i tonu spotkań oraz moderowanie ich, aby były bardziej produktywne i pomocne dla wszystkich zaangażowanych.

Pierwszym krokiem do bardziej produktywnego spotkania jest jasne określenie celów: czy celem spotkania jest burza mózgów, planowanie czy rozwiązywanie problemów? Znajomość celu pomoże uczestnikom utrzymać się na właściwej drodze i pozwoli różnym typom osobowości podejść do tematu na swój własny sposób. Czy spotkanie jest rzeczywiście potrzebne?

Jeśli celem spotkania jest na przykład wyłącznie aktualizacja informacji dla innych, najlepiej jest to osiągnąć, wysyłając wiadomość e-mail, zrobić telekonferencję na zoom, zamiast gromadzić wszystkich razem.

Drugim krokiem jest wcześniejsze przesłanie programu spotkania. Umożliwi to introwertykom planowanie tego, co chcą powiedzieć, zamiast zmuszać ich do robienia spontanicznych komentarzy – gdzie tego nie lubią.

Trzeci krok można zrealizować jako część porządku obrad lub jako wprowadzenie osobiście, a jest to przejrzysta struktura spotkania.

Na przykład najpierw chodź w kółko, aby bez przeszkód dzielić się pomysłami lub opiniami, a następnie zorganizuj sesję dyskusyjną dla wszystkich. Taka struktura pomoże bardziej wycofanym członkom zespołu wiedzieć, kiedy mogą wnosić swój wkład, a bardziej rozmownym członkowie zespołu mogą odnieść sukces w bezpośredniej sesji dyskusyjnej.

Prezentacje, nauczanie i warsztaty

Jeśli chodzi o prezentację w grupie, wyzwaniem może być świadomość innych stylów osobowości. Istnieją wyraźnie różne style uczenia się, a także style osobowości, które należy wziąć pod uwagę, ale prezenter nie zawsze będzie miał wiele informacji na temat stylów grupy przed rozmową z nimi.

Style uczenia się mogą obejmować preferowanie materiałów słuchowych, pisemnych, dyskusji grupowych lub aktywnego zaangażowania w celu uzyskania najlepszej nauki.

Jednak nie musi to być problem nie do pokonania. Prezenterzy już teraz używają różnych metod nauczania – tj. rozmawiają z grupą, która jest idealna dla słuchaczy słuchających, i używają slajdów, które są dobre dla wizualnych uczniów.

Aby uczynić prezentację bardziej dostępną dla innych stylów uczenia się, prowadzący mogą zarezerwować trochę czasu na pracę w grupie, a także na praktyczną pracę praktyczną.

Te dwie nowe metody pomogą tym, którzy najlepiej uczą się, omawiając problem z innymi lub ucząc się, działając.

Połączenie tego podejścia do prezentacji i nauczania z podejściem do komunikacji i spotkań opartych na znajomości typów osobowości, może umożliwić menedżerom maksymalne wykorzystanie możliwości pracowników.

Aby dowiedzieć się więcej o stylach osobowości i korzyściach dla menedżerów z wiedzy o nich, odwiedź program KIM NAPRAWDĘ JESTEM.

Pozdrawiam, Sławek

Kategorie
osiąganie i skuteczność

Wierny sobie

“Nie da się dobrze walczyć na swojej drodze życia w cudzej zbroi”.

W życiu najważniejsza jest spójność, dlatego kolejnym prawem poruszonym w programie Design Your Life jest to, że musisz spisać swoje wartości. Specjalnie piszę musisz, bo tak wysoki jest to priorytet życiowy, wpływający na spokój wewnętrzny i spełnienie.

Trzeba być ich świadomym i żyć nimi naprawdę, codziennie. Nie mówić o nich. Żyć nimi. Bezsłownie je pokazywać, w codziennych zmaganiach i postawie.

Cele są dużo mniej ważne niż wartości. 

Jeśli nie ustawisz celów krótkich czy długofalowych – trochę pobłądzisz, trochę będziesz rozproszony, czasem będziesz pogubiony – ale da się żyć i czuć dobrze.

Jeśli nie ustawisz swoich wartości i reguł życia w ważnych dla Ciebie obszarach – będziesz nieszczęśliwy, sfrustrowany, kompletnie poddany innym ludziom. 

Kiedy nie idziesz przez życie i nie trzymasz się wartości swoich, będziesz przyjmował i żył wartościami innych ludzi – a to przepis na kompletne nieszczęście i bycie popychadłem. 

Dlaczego już wiesz – to co jest dobre dla innych, kompletnie nie będzie dobre dla Ciebie.

Aby być wiernym sobie, trzeba poznać siebie, głęboko.

Jako dziecko przyjmowałeś punk widzenia, wartości, zasady, reguły, przekonania i wzorce swoich rodziców i otoczenia. Przyjąłeś je bezkrytycznie. 

Nie sądzisz jednak, że dziadkowie czy rodzice mieli zupełnie inne warunki życia i rozwoju niż TY? 

Nie możesz się oddać w inne ręce, bo Twoja droga życia na pewno jest inna niż kogokolwiek innego na ziemi.

Kiedy się rozwijasz jako dziecko – nie masz miejsca na własne zdanie, a bezwarunkowe posłuszeństwo jest nagradzane jako “grzeczne dziecko”.

I tak nauczyliśmy się, aby nie być wiernym sobie – tylko innym bytom i narzuconym zasadom. 

Aby być wiernym sobie, musisz sobie zaufać.

Aby być wiernym sobie, potrzebujesz odkryć co jest dla Ciebie naprawdę ważne na tym padole ziemskim.

Aby być wiernym sobie, trzeba w siebie wierzyć i mieć zdrowy wizerunek własny.

Aby być wiernym sobie – trzeba dać sobie prawo do posiadania własnego zdania bez spięcia, czy się komuś podoba czy nie.

Jakimi wartościami chcesz się kierować w pracy, w biznesie, w swoim życiu zawodowym?  Odłóż na chwilę czytanie.

A jakimi już się kierujesz?

To jest ten fundament.

Misja i działanie niezgodne ze swoimi wartościami, powoduje cierpienie duszy i  serca. Powoduje, że jesteś nerwowy, że robisz coś, co nie jest zgodne z Tobą samym.

Nosisz maskę, nie jesteś prawdziwy.

Zmobilizuj się też do tego, aby wreszcie raz na zawsze zamknąć ten dział, zrobić listę swoich wartości i nadać im hierarchię. Podziel je na minimum trzy obszary: Rodzina, Praca i Biznes oraz Obszar Osobisty, ale możesz więcej.

W każdym z tych obszarów bądź świadomy. Jaką wartość ma dla Ciebie Rodzina? Jej członkowie? Czym dla Ciebie jest, co Ci daje? W jaki sposób się przy niej czujesz, dlaczego chcesz o nią dbać?

 

 

To samo zrób z obszarem pracy, biznesu i kariery. Na jakich wartościach chcesz pracować i na jakich wartościach chcesz prowadzić biznes? Na jakich wartościach chcesz rozmawiać z klientem i podpisywać kontrakty? Jakie wartości ma Twój produkt czy usługa? Co dajesz tym produktem/usługą światu?

 

Twoja praca, jaką wartość niesie dla ludzi i dla Ciebie?

I tak samo Twoja sfera osobista. Sfera Twojego Ja. Co jest dla Ciebie ważne? Co sprawia, że się złościsz? Jakie łamane zasady i wartości powodują u Ciebie stan przykrości? Zranienia?

 

Co sprawia, że czujesz się dobrze? Co się musi stać, abyś poczuł się szanowany, doceniony?

O co będziesz walczył i czego będziesz bronił? Jakimi zasadami będziesz się kierował?

Dla jakiej sprawy, mógłbyś oddać życie? Poświęcić się? Jaki cel nadrzędny mógłbyś nadać swojemu istnieniu?

To są Twoje wartości. Masz mnóstwo wartości do wyboru: bezpieczeństwo, sprawiedliwość, miłość, rywalizacja, prawda, prostota, spokój, wolność, odwaga, wygrana, zdrowie, pomyślność, skromność, pokora i tysiące innych.

Pomaganie innym, realizowanie celów, spokojna egzystencja, miła atmosfera rodzinna, tworzenie nowych rzeczy, współdziałanie, liderstwo, piękno, szacunek – to tylko część wartości, które możesz sobą reprezentować. Odnajdź te, które czujesz, które najbardziej pasują do Twoich życiowych zasad.

Następnie zrób hierarchię tych wartości, czyli najpierw wypisz te 10 najważniejszych, a później przypatrz się im i zrób takie roszady, żebyś wiedział, co jest na którym miejscu.

Wartości i życie według nich ma olbrzymie znaczenie dla Twojego zachowania, motywacji czy emocji.

Zupełnie inaczej zachowuje się dana osoba, jeśli dla niej najważniejszy jest spokój, a zupełnie inne będzie zachowanie osoby, dla której ważna jest kariera. To jakie nadasz wartości swojej ścieżce życia, tak będziesz ją realizował.

Co jest najważniejsze dla Ciebie? Jakimi wartościami musisz się kierować, abyś był sobą? Jakie wartości są Twoją ścieżką życia?

  1. …………………………………
  2. ………………………………….
  3. ………………………………….
  4. ………………………………….
  5. ………………………………….

 

Olbrzymie znaczenie ma to, co ustawisz na pierwszym miejscu, a co na piątym. Jeżeli na pierwszym miejscu masz bezpieczeństwo a na dziesiątym odwagę, to wiadomo jak się będziesz zachowywał.

Najprawdopodobniej Twoja główna tendencja zachowań będzie ostrożna a nawet nieśmiała. Skoro ktoś kieruje się bezpieczeństwem w życiu, nie będzie uprawiał sportów ekstremalnych, nie będzie podejmował szybkich i spontanicznych decyzji.

Zmiana wartości spowoduje przestawienie sterowników.

Jeśli dla kogoś na pierwszym miejscu będzie odwaga a bezpieczeństwo na ostatnim, to zupełnie inaczej taka osoba będzie się zachowywać, będzie wchodzić w biznesy, inaczej zawierać znajomości. Najprawdopodobniej będzie miała tendencję do ryzyka, szybkich decyzji, silnego wywierania wpływu, a nawet niecierpliwości.

Zmieniając swoją hierarchię wartości, zmienia Ci się wszystko, zmienia Ci się fizjologia, zmieniają przekonania oraz postawa życiowa. Dlatego zrób porządek ze sobą, bo to jest fundament, by być świadomym swoich zasad i reguł postępowania, które po części wywodzą się z wartości.

Zamknij się na kilka godzin, spisz wszystkie wartości i przypatrz się im. To Twój kodeks postępowania, kodeks honorowy oraz wyznaczający Twoją tożsamość.

Pamiętaj o humorze, o wdzięczności, ekscytacji, uczciwości, sprawiedliwości, trosce, bogactwie, miłości czy szacunku.

Czym szczegółowiej będziesz je miał określone i wypisane, tym lepiej. To, co będzie dla Ciebie najważniejsze, wpłynie na to wszystko, jak się będziesz zachowywał i jak będziesz żył. A zatem przyłóż się do tego.

Wartości są czynnikami sterującym naszym życiem, jednym z najważniejszych filtrów postrzegania świata, oraz stanowią trzon charakteru, budowania relacji, związków czy nawet postrzegania samego siebie. To trzon Twojej osobowości, tego kim jesteś w środku, oraz jak postrzega Cię świat.

Jakby wyglądała Twoja codzienność w pracy czy w domu, jakbyś “dobre samopoczucie” miał wysoko w swoich wartościach? Jak byś się czuł?

 

Jakby wyglądało Twoje życie, jeżeli na pierwszym miejscu byłaby wartość “robienie wszystkiego z pasją“?

 

Jakby wyglądało Twoje życie, jakby na pierwszym miejscu była reguła “inwestuję energię tylko w napisane i świadome cele, zgodne z moją misją“?

 

Jak będziesz świadomy swoich wartości, to ułożysz swoją indywidualną niepowtarzalną tożsamość. Będziesz spójny, spokojny i pewny tego, kim jesteś, o co walczysz, dokąd zmierzasz.

Spisz wartości i zadaj sobie pytanie, czy kierując się tymi walorami, osiągniesz swoją satysfakcję i spełnienie? Czy to jest Twoja ścieżka życia? Czy będziesz sobą i nie będziesz musiał aż tak mocno udawać?

 

Twoja misja musi być oparta na wartościach, Twoje cele też, oraz Twoje partnerstwo, rodzina i praca. Jeśli tego nie zrobisz, Twoje życie będzie chaosem, będziesz rozdarty i niespójny. Będziesz targany różnymi emocjami, nie będziesz kontrolował tego, co mówisz, jak się zachowujesz. Po prostu, możesz czuć  rozdarcie wewnętrzne.

Wiem doskonale, kiedy moje wartości są naruszane, nieszanowane. Czuję się poirytowany, krzywdzony czy nawet zły. Jeśli ja łamię swoje zasady i wartości, czuję się źle. Wiem, że robienie czegoś, przeciw sobie, powoduje frustrację, brak szczęścia, motywacji i dyskomfort. Dlatego świadomość wartości jest tak ważna dla życia emocjonalnego, oraz zdrowej psychiki.

Emocje i ich kontrola oraz przeżywanie, także podświadomie są sterowane wartościami. Inaczej się zachowuje człowiek, który kieruje się wartością spokoju i życzliwości, a zupełnie inaczej będzie się zachowywał człowiek, który kieruje się w życiu zabawą, dobrym humorem, czy siłą i odwagą.

Dlatego wszystko co w życiu będziesz robił, warto aby miało dla Ciebie sens. A tym sensem są właśnie wartości i kroczenie przez życie zgodnie z nimi. Musisz je odkryć, i non stop mieć w sercu, kierować się nimi zawsze i wszędzie.

Kiedy łamiemy swoje wartości wtedy niszczymy samoocenę oraz poczucie własnej wartości. Nie pozwól sobie na to, abyś żył wbrew sobie, bo strasznie na tym przegrasz.

Uściski, Sławek

Zapisz się do newslettera​​

i otrzymuj informacje i nowych artykułach na blogu, szkoleniach i publikacjach, które pomogą Ci kształtować Twoją przyszłość.