Kategorie
moimi oczami

Czy świadomy rozwój osobisty jest kluczem do dobrego życia?

„Rozwój osobisty to podróż, która nigdy się nie kończy, a każdy krok naprzód prowadzi do lepszego jutra.” – John C. Maxwell

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie, dla wielu ludzi rozwój osobisty stał się kluczowym elementem osiągnięcia sukcesu i spełnienia w życiu. Ale co tak naprawdę oznacza rozwój osobisty? Jak wpływa na różne aspekty naszego życia? Czy istnieją narzędzia, które mogą pomóc nam w tym procesie? Przyjrzyjmy się bliżej temu fascynującemu tematowi.

Definicja i Istota

Rozwój osobisty to proces ciągłego doskonalenia siebie, zarówno w obszarze umiejętności zawodowych, jak i osobistych cech charakteru. To dążenie do pełniejszego wykorzystania naszego potencjału, zrozumienia siebie lepiej oraz zdobywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do osiągnięcia celów.

To samorozwój, czyli nie kształcenie formalne, systemowe – tylko nauka z własnej inicjatywy w obszarach które sam sobie człowiek wybierze.

Rozwój osobisty i nauka idą w parze, tworząc silną podstawę dla osiągnięcia sukcesu. Proces ciągłego uczenia się pozwala nam rozwijać umiejętności, pozyskiwać nową wiedzę i dostosowywać się do zmieniających się warunków.

“Najważniejszą inwestycją jest inwestycja we własną wiedzę.” – Brian Tracy

Jakie obszary człowiek chce rozwijać?

Motywacja najlepiej wewnętrzna, jest napędzającą siłą w procesie rozwoju osobistego. To ona sprawia, że dążymy do osiągnięcia swoich celów mimo trudności i przeciwności losu. Dzięki rozwojowi tego obszaru, odkrywamy nasze cele zyciowe i zawodowe, misję oraz kreujemy wizję tego dokąd zmierzamy oraz kim chcemy być.

“Twoja wewnętrzna motywacja jest kluczem do osiągnięcia sukcesu na zewnątrz.” – Tony Robbins

Rozwój osobisty i kariera są ze sobą ściśle związane. Ciągłe doskonalenie umiejętności profesjonalnych pozwala na awans zawodowy i osiągnięcie sukcesu w dzisiejszym konkurencyjnym środowisku biznesowym. Dzięki specjalistycznym kursom czy szkoleniom, nabywamy wiedzę i umiejętności, które pozwalają nam stawać się lepszym szefem czy pracownikiem.

“Twoja kariera nie może rosnąć szybciej niż twoje umiejętności.” – Jim Rohn

Rozwój osobisty może pomóc w radzeniu sobie ze stresem poprzez rozwijanie umiejętności radzenia sobie z emocjami i budowanie odporności psychicznej. W domu czy w szkolenie często nikt nie nauczył nas raodzić sobie ze stresem i lękiem, dlatego samokształcenie w tym obszarze jest kluczowe dla wielu ludzi. Stres może prowadzić do utraty zdrowia, dlatego kursy uczące mindfulness czy innych metodologii przeciwdziałania lub usuwania stresu są bardzo ważne, aby je na zawsze nabyć.

Trudne dzieciństwo może wpłynąć na naszą samoocenę i zdolność do relacji interpersonalnych. Wiele osób nie wyszło z pierwotnego domu jako szczęśliwa, wierząca w siebie istota, gdyż traumy i ciężkie doświadczenia dzieciństwa zaburzyły zdrowy rozwój emocjonalny czy samoocenę. Dlatego rozwój osobisty może pomóc w odbudowie pewności siebie, poczucia wartości i stworzeniu silniejszej osobowości.

“Twoja przeszłość nie definiuje cię, tylko kształtuje to, kim jesteś dzisiaj.” – Oprah Winfrey

Rozwój osobisty ma ogromne znaczenie dla zdrowia psychicznego. Dbanie o siebie, zarówno emocjonalnie, jak i mentalnie, pomaga w utrzymaniu równowagi i dobrego samopoczucia. Słowa, głównie te w dialogu wewnętrznym mają potężną moc tworzenia systemu przekonań człowieka, te z kolei są jednym z najsilniejszych sterowników zachowania i działania, oraz samooceny. Dlatego dobry rozwój osobisty, uczy radzić sobie z krytykiem wewnętrznym, oraz tworzy nową strukturę bazy słów oraz przekonań wspierających cele, dobrostan emocjonalny i zdrowe poczucie wartości.

“Dbaj o swoje myśli, bo staną się one twoimi słowami. Dbaj o swoje słowa, bo staną się one twoimi czynami.” – Mahatma Gandhi

Kursy online są świetnym narzędziem wspierającym rozwój osobisty, dlatego że są dostępne od reki, w najlepszej cenia oraz można z nich korzystać 24 godziny na dobę z dowolengo miejsca na świecie. Dostęp do różnorodnych materiałów edukacyjnych pozwala także na naukę w dogodnym dla siebie tempie.

“Wiek XXI to wiek informacji, a informacje są kluczem do sukcesu.” – Peter Drucker

Rozwój osobisty dla mężczyzn to okazja do odkrywania nowych aspektów swojej męskości, budowania zdrowych relacji oraz osiągania sukcesu w życiu zawodowym i osobistym. Świadomy mężczyzna wie czego chce w życiu zawodowym i osobistym, wie kim chce być, wierzy w siebie i działa na drodze do realizacji swoich zamiarów. Rozwój osobisty absolutnie pomaga mu to osiągnąć.

“Prawdziwy mężczyzna to ten, który rozwija się w pełni we wszystkich sferach życia.” – Robert Kiyosaki

Rozwój osobisty dla kobiet to szansa na wyzwolenie swojego potencjału, budowanie pewności siebie i osiąganie równowagi między życiem zawodowym a osobistym. Kobiety potrzebują także rozwoju personalnego w wielu dziedzinach, taki jak budowanie przedsiębiorczości, niezależności, odkrywanie kariery zawodowej, asertywności, wiary w siebie oraz odwagi, aby kroczyć swoją drogą w ważnych rolach życia.

“Kobieta może osiągnąć wszystko, o czym marzy, jeśli tylko wierzy w siebie.” – Marilyn Monroe

Rozwój osobisty może pomóc w pokonaniu braku celu życia i wypalenia zawodowego poprzez odkrywanie pasji, budowanie motywacji oraz tworzenie planów działania. Pomaga przejść przez proces odkrywania własnej drogi życiowej, misji oraz w wyznaczeniu swoich wartości i ważnych obszarów życia, które dają szczęście i spełnienie.

“Brak celu jest jak strzałka bez celu – nigdy nie trafi.” – Zig Ziglar

Rozwój osobisty prowadzi do bardziej świadomego życia. Pozwala na zrozumienie swoich wartości, celów i wyborów, co skutkuje głębszym spełnieniem i bardziej dojrzałymi wyborami zgodnymi z własnym sumieniem.

Rozwój osobisty jest nie tylko narzędziem doskonalenia umiejętności, lecz również kluczem do osiągnięcia pełni życia, szczęścia, obfitości i radości. W dzisiejszym zglobalizowanym, dynamicznym świecie, umiejętność ciągłego rozwoju staje się nieodzowna, a efekty tego procesu przekraczają oczekiwania.

Proces rozwijania się sam w sobie może być źródłem ogromnej radości. Każdy krok naprzód, zdobyta umiejętność czy osiągnięty cel stanowią powód do dumy i satysfakcji, przynosząc radość i pozytywne emocje.

Dlatego jestem promotorem świadomego rozwoju osobowego, staram sie tworzyć programy głębokiego rozwoju osobistego dla sportowców, trenerów, liderów i każdego człowieka, który chce odszukać siebie, poznać siebie, wydobyć swój potencjał i przeżyć życie na swój własny, dobry dla niego sposób.

Rozwój osobisty jest podróżą, która trwa przez całe życie. To proces, który nie tylko pozwala na zdobywanie wiedzy i umiejętności, lecz także odkrywanie siebie i kształtowanie lepszego jutra. Dlatego warto poświęcić czas i wysiłek na ciągłe doskonalenie siebie, ponieważ korzyści płynące z rozwoju osobistego przekształcają życie w coś pełniejszego, szczęśliwszego i bardziej udanego.

Poznaj moje programy, książki, szkolenia – być może któreś z nich wspomoże Cię w drodze po suckes, radość i szczęście.
Pozdrawiam, Sławek.

“Życie nie jest tym, co się nam przydarza, lecz tym, jak na to reagujemy.” – Viktor E. Frankl

Kategorie
biznes rekomendacyjny przywództwo

Jaki to “najlepszy lider”?

Przywództwo to proces wpływania na innych w celu osiągnięcia wspólnego celu lub zadania.

Obejmuje tworzenie wizji, inspirowanie i prowadzenie jednostek lub grup w kierunku osiągnięcia tej wizji oraz podejmowanie decyzji i działań, które przynoszą korzyści kolektywowi.

Lider może stosować różne style przywództwa, takie jak dyrektywny, partycypacyjny lub transformacyjny, aby wpływać na zespół i inspirować do zaangażowania w wartościowe cele.

Skuteczne przywództwo wymaga szeregu umiejętności, w tym komunikacji, inteligencji emocjonalnej, podejmowania decyzji oraz umiejętności budowania i utrzymywania pozytywnych relacji.

Celem przywództwa jest wydobywanie z ludzi tego, co najlepsze, tworzenie pozytywnego środowiska pracy, atmosfery, oraz osiąganie pozytywnych wyników.

Przywództwo to proces zaangażowania, kierowania i wpływania na jednostki lub grupy w kierunku wspólnego celu lub zadania.

Obejmuje umiejętność skutecznego komunikowania się, motywowania i inspirowania innych, podejmowania decyzji i brania odpowiedzialności za skutki tych decyzji.

Przywództwo może występować w różnych sytuacjach, w tym w kontekście biznesowym lub organizacyjnym, w społeczności, a nawet w rodzinie.

Skuteczne przywództwo wymaga połączenia różnych cech, w tym wysokich umiejętności interpersonalnych, myślenia strategicznego, zarządzania sobą,  inteligencji emocjonalnej i jasnej wizji która daje sens i siłę do działania.

Najskuteczniejszymi liderami są ci, którzy potrafią stworzyć pozytywne i integracyjne środowisko, w którym jednostki czują się doceniane, wspierane i upoważnione do pełnego wykorzystania swojego potencjału.

Trudno jednoznacznie stwierdzić, kto jest „najlepszym przywódcą”, ponieważ style i cechy przywództwa mogą się znacznie różnić w zależności od sytuacji i kierowanych osób. Jednak niektóre cechy, które są powszechnie kojarzone ze skutecznymi liderami, obejmują:

Myślenie wizjonerskie: umiejętność dostrzegania całościowego obrazu i tworzenia atrakcyjnej wizji przyszłości.

Inteligencja emocjonalna: rozumienie własnych emocji i emocji innych oraz wykorzystywanie tego zrozumienia do budowania pozytywnych relacji.

Umiejętności komunikacyjne: umiejętność jasnego i skutecznego wyrażania pomysłów, zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej.

Zdolność podejmowania decyzji: Zdolność do szybkiego i skutecznego podejmowania trudnych decyzji, nawet pod presją.

Zachowanie etyczne: Przestrzeganie silnych wartości moralnych i etycznych oraz służenie jako pozytywny wzór do naśladowania dla innych.

Adaptacyjność: zdolność dostosowywania się do zmieniających się okoliczności i reagowania na wyzwania w innowacyjny sposób.

Empowerment: Zdolność do zapewnienia jednostkom i zespołom zasobów i wsparcia, których potrzebują, aby odnieść sukces.

Fanatyczna dyscyplina: zdolność do niepoddawania się kiedy jest trudno, brak rozpraszania się, konsekwencja działania aż do osiągnięcia rezultatów

Ostatecznie „najlepszy przywódca” to ktoś, kto jest w stanie skutecznie zrównoważyć te cechy, aby sprostać wyjątkowym potrzebom osób i sytuacji, którym przewodzi.

Marzysz o stworzeniu tożsamości lidera oraz nabycie trwałych kompetencji z tego obszaru? Poznaj program transformacyjny “Lider Premium”.

Rozwijaj się jako lider, bo warto.

Pozdrawiam, Sławek.

Transformacja na lidera level wyżej
Kategorie
biznes rekomendacyjny przywództwo

Liderem człowiek się staje po świadomej decyzji

Od kilkunastu lat działam na rzecz promowania przywództwa wśród ludzi. Stworzyłem programy silnie transformacyjne w obszarze powstania tożsamości liderskiej.

Dlaczego? Bo żyjemy w czasach, gdzie kompetencje przywódcze mogą mieć wpływ na zdobycie lub zachowanie pracy. Te kompetencje mogą decydować o sukcesie finansowym firmy którą prowadzimy lub stanowiska jakie zajmujemy.

Transformacja na lidera to nie nauka o przywództwie. Nauka to już za mało, bo wiedzieć to nie znaczy żyć w ten sposób.

Poniżej podaje kilka najważniejszych obszarów bycia wiarygodnym liderem, które można kształtować w programie LIDER PREMIUM:

  • Bycie skutecznym liderem wymaga połączenia różnych cech i umiejętności, oto niektóre z najważniejszych:
  • Inteligencja emocjonalna: rozumienie emocji własnych i innych oraz wykorzystywanie tych informacji do kierowania swoim zachowaniem i podejmowaniem decyzji.
  • Jasna komunikacja: możliwość jasnego przedstawienia swojej wizji, celów i oczekiwań swojemu zespołowi.
  • Myślenie strategiczne: umiejętność kreatywnego i krytycznego myślenia w celu rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji prowadzących do sukcesu.
  • Decyzyjność: umiejętność szybkiego i skutecznego podejmowania decyzji, równoważenie danych i intuicji.
  • Adaptacyjność: zdolność szybkiego dostosowywania się do zmian i radzenia sobie z niepewnością.
  • Empatia: umiejętność rozumienia i dzielenia się uczuciami innych, co pomaga budować silne relacje z członkami zespołu.
  • Uczciwość: bycie uczciwym, przejrzystym i odpowiedzialnym za swoje działania i decyzje.
  • Ciągłe uczenie się: nastawienie na rozwój i chęć ciągłego doskonalenia siebie i swoich umiejętności przywódczych.

Pamiętaj, że bycie świetnym liderem to podróż na całe życie i wymaga ciągłego wysiłku w celu rozwijania i doskonalenia swoich umiejętności. I nie ma w tym nic dziwnego, gdyż niemalże każdy zawód czy profesja wymaga regularnego rozwoju i odświeżania wiedzy, oraz zdobywania najnowszych kompetencji.

Tak wygląda dziś rynek, gdyż jeżeli dana osoba spocznie na laurach – odpadnie z rynku lub straci autorytet bardzo szybko, a to grozi konsekwencjami wiadomo jakimi.

Zainwestuj w siebie i przejdź głęboki trening liderski z trenerem liderów, kliknij w obraz poniżej i zobacz, jak może Ci pomóc program Lider Premium:

 

Kurs online Lider premium

 

Kategorie
przywództwo

Postawa liderska

Lider premium to człowiek który wyróżnia się od innych liderów.

Wersja audio do odsłuchania podcastu – to jest fragment kursu “Kodowanie umysłu lidera”

 

 

 

Ludzie podążający, nieprzekonani do siebie czy idei, mają słabą postawę mentalną oraz proszące zachowanie. Są przestraszeni, niepewni tego co mówią, nawet nie mają pojęcia co reprezentują, dlatego już sam ich widok i sposób przekazywania informacji o idei jest kompletnie niewiarygodny.

Postawa lidera mocno odróżnia się od postawy ludzi podążających. Lider jest pewny swoich racji i poglądów, umie argumentować swoje racje i je bronić przed atakami i sceptykami.

Wierzy mocniej i jasno widzi wizję dla której się angażuje, dzięki czemu jest przekonywujący i wiarygodny.

Czy zauważyłeś na podstawie obserwacji innych liderów, że najlepsi liderzy są bezgranicznie oddaniu wizji i idei?

Chcą osiągać jak najlepsze rezultaty i efekty swoich działań?

A jak wygląda to u Ciebie?

Zrozumiałem, że tajemnica bycia liderem jest stawać się każdego dnia silniejszą osobą. Wewnętrznie silniejszą osobą, a klucz do tego jest tylko i wyłącznie w mojej głowie.

Wola działania i silne zdecydowanie to bardzo ważny aspekt w kształtowaniu lidera.

Na postawę wpływa nastawienie do tego co robię i już wcześniej wspomniany zbiór przekonań. W głowie warto aby były same pozytywne myśli odnośnie idei którą reprezentujesz, oraz silne, mocne stany.

Zaawansowany kurs lidera

Lider promieniuje blaskiem – zero narzekania!

Nie sądzisz, że sceptyczny lider to nie lider? Co mają od niego czerpać inni ludzie? Jaką energię rozsiewa wokoło narzekająca osoba?

Lider jest pozytywny i promieniuje pasją do tego co robi. Emanuje z niego siła, jakby był niezwyciężony.

Ludzie ciągle zapominają, że należy się cieszyć swoją pracą, a tym bardziej liderzy muszą spójnie wyrażać swoje zadowolenie z tego kim są, co robią i dokąd zmierzają.

Jak chcesz się czuć w profesji jako lider?

Już jesteś liderem, tak? Jaką masz postawę?

Jak działasz?

Z jakim zapałem prezentujesz swoje poglądy?

Jak wzbudzasz zainteresowanie u ludzi?

Postawa jest dla lidera wszystkim. To postawa czyni go właśnie liderem.

Jako lider bądź nastawiony na sukces. Wytrenuj się w takim myśleniu, że porażka w ogóle nie wchodzi w grę. Działasz aż do zwycięstwa , bez innych opcji.

Lider nie może grać by nie przegrać, lider gra by wygrać. Wyobrażasz sobie kapitana drużyny, który nie wierzy? Nie ma pewności? Nie dodaje otuchy? Nie świeci przykładem? To jaka będzie jego drużyna? Jaka tam będzie energia? Morale? Stan ducha zespołu?

Zupełnie inną postawę mają ludzie którzy grają by wygrać, a zupełnie inne podejście i nastawienie mają ludzie, którzy grają by nie przegrać.

Lider chce wygrywać, nie wstydzi się tego, że chce być zamożny, odnosić sukcesy, chce mieć wpływ na świat i ludzi. Wie, że to co ma do przekazania jest światu potrzebne i zrobi wszystko, aby osiągnąć efekt, oczywiście nikogo nie krzywdząc.

Lider wie, że zrobi to co jest do zrobienia i kropka. Robi swoje.

Czy Ty grasz by wygrać? Czy aby nie przegrać?

Lider ma pragnienie odnoszenia sukcesów, ale przy jednoczesnym czerpaniu satysfakcji z tego co robi. Emocje są bardzo ważne i będą odgrywały znaczącą rolę w sukcesie lub porażce lidera.

Lider lubi i kocha to, co promuje i czym się zajmuje.

Czerpie przyjemność z otaczania się fantastycznymi ludźmi. I ma świadomość, że uczestniczy w pewnego rodzaju przygodzie, do której zaprasza spotkanych na swojej drodze ludzi. Pokazuje im, dlaczego warto.

Mentalność lidera kształtuje jasne wyznaczenie ścieżki kariery i długofalowych działań.

Liderem nie jesteś na chwilę, tylko na zawsze. (o ile to Twoja ścieżka życia)

Rozwijaj się, uściski, Sławek

Zapisz się do newslettera​​

i otrzymuj informacje i nowych artykułach na blogu, szkoleniach i publikacjach, które pomogą Ci kształtować Twoją przyszłość.