Kategorie
przywództwo

Samoświadomość – ważna cecha lidera

Myśląc o najważniejszych umiejętnościach przywódcy, większość ludzi zasugeruje takie cechy, jak wizja, charyzma, determinacja, bycie wzorem, inspirowanie czy dyscyplina. Ale jest jedna cecha, która rzadko jest dostrzegana w dyskusjach na temat przywództwa, ale jest to absolutnie kluczowe, a jest nią samoświadomość.

Pojęcie samoświadomości obejmuje dwa powiązane aspekty osobowości: samoświadomość wewnętrzną, co oznacza, jak dokładnie dana osoba postrzega własne wartości, mocne strony, pasje itp. Oraz samoświadomość zewnętrzną, czyli stopień, w jakim dana osoba wie jak jest postrzegana przez innych wokół siebie. Oba te aspekty są niezbędne do skutecznego przywództwa.

Znaczenie samoświadomości w biznesie

Niedawny artykuł w MIT Sloan Management Review został napisany na podstawie wywiadów z ponad 2000 międzynarodowych kierowników i wykazał, że samoświadomość jest kluczowa dla przywództwa. 

W rzeczywistości autorzy Ginka Toegel i Jean-Louis Barsoux argumentowali, że samoświadomość jest najważniejszą zdolnością przywódcy do rozwoju. Dzieje się tak, ponieważ aby odnieść sukces, lider musi wiedzieć o własnych ograniczeniach i osobliwościach, aby uwzględnić te czynniki przy podejmowaniu decyzji.

Samoświadome przywództwo jest nie tylko ważne jako umiejętność wykonawcza – może również wpływać na wyniki finansowe firmy czy zespołu.

Badanie przeprowadzone przez Korn Ferry Institute wykazało, że w firmach zatrudniających pracowników, którzy uzyskali dobre wyniki pod względem samoświadomości, odnotowano znacznie wyższe stopy zwrotu z akcji w porównaniu z firmami zatrudniającymi pracowników, którzy mieli więcej martwych punktów na temat własnych wyników. 

Inne badanie wykazało, że wysoki wynik w zakresie samoświadomości był najsilniejszym wskaźnikiem ogólnego sukcesu. Tak więc samoświadomość jest czymś więcej niż tylko użyteczną umiejętnością dodatkową: jest istotną częścią osiągania wyników w biznesie.

Martwe pola

To samo badanie Korn Ferry Institute, o którym wspomniano wcześniej, wykazało również, że 79% uczestników miało co najmniej jeden martwy punkt w swojej samoświadomości – co oznacza, że ​​79% osób miało umiejętności, które uważali za mocne, ale ich współpracownicy uważane za ich słabość. 

To pokazuje, jak trudno jest być naprawdę samoświadomym w pracy.

Jak omówiliśmy wcześniej, ludzie generalnie słabo oceniają własne wyniki. Problem polega na tym, że aby ktoś wiedział, czy jest sprawnym przywódcą, powiedzmy w komunikacji, musi już dużo wiedzieć na dany temat i wiedzieć, co sprawia, że ​​dana osoba jest dobrym komunikatorem.

Jeśli komuś brakuje tej wiedzy, prawdopodobnie przeceni swoje własne wyniki, ponieważ nie wie, czego nie wie.

Próbując kultywować samoświadome przywództwo, refleksja nie wystarczy, aby zastanowić się nad własnym postrzeganiem swoich mocnych i słabych stron. Muszą również być do tego takie jak model ORSA oraz szkolenie KIM NAPRAWDĘ JESTEM – gdyż tam dostajesz namacalne dowody na Twoje mocne strony i ograniczenia hamujące Twoją skuteczność.

Postrzeganie jest rzeczywistością

Te trudności z samooceną (brakiem rzetelnej informacji o sobie) powodują, że otrzymywanie informacji zwrotnych jest tak kluczowe dla samoświadomego przywództwa. 

Często opinie współpracowników mogą znacznie różnić się od tego, jak postrzegają siebie menedżerowie i liderzy.

Na przykład menedżerowie chcą być postrzegani jako otwarci na nowe pomysły i uważni na swoich pracowników, dlatego często wysoko oceniają siebie w tych obszarach umiejętności. Jednak zespół może się z tym nie zgodzić – osoby mogą uznać, że lider lekceważy poruszane przez nich kwestie lub jest zbyt sztywny w swoim podejściu.

Ważne jest, aby przywódcy zdali sobie sprawę, że jeśli chodzi o ocenę umiejętności, postrzeganie jest rzeczywistością. 

Jeśli podwładni uważają, że ich menedżer nie traktuje ich poważnie, to taka jest rzeczywistość – bez względu na to, co menedżer myśli o swoich umiejętnościach. 

Przykłady z prawdziwego świata pokazują, że nawet lider, który uważa, że ​​robi wszystko dobrze i osiąga dobre wyniki dla firmy, może być postrzegany jako problem przez współpracowników.

Osiągnięcie samoświadomości

Biorąc pod uwagę, jak ważna dla przywództwa jest samoświadomość, należy zauważyć, że rzadko zdarza się, aby temat ten był poruszany na kursach MBA lub innych formach edukacji biznesowej. 

Kształtowanie samoświadomości jest w programie książkowym Tożsamość lidera oraz KODOWANIE UMYSŁU LIDERA – płyta audio.

Liderzy nie mogą polegać na swojej istniejącej wiedzy, aby osiągnąć samoświadomość – wymaga to aktywnego i ciągłego badania i praktyki. 

Niektóre ze sposobów, którymi liderzy mogą poprawić swoją samoświadomość, obejmują zdobywanie informacji poprzez pozyskiwanie i słuchanie informacji zwrotnych, uczestnictwo w programach rozwoju przywódców oraz przeprowadzanie ocen osobowości w min. moim autorskim modelu ORSA.

Aby jak najlepiej wykorzystać te źródła informacji, liderzy muszą ćwiczyć się i promować koncepcję skutecznego kształtowania nowych struktur przekonań i strategii: nie tylko kiwać głową na wykładach czy słuchając audiobooki Tracego czy Maxwella – wiemy, że to działa słabo. Nie zmienia obrazu siebie i nie tworzy silnej samoświadomości.

Im więcej lider koduje programy mentalne, pracuje na głębokich strukturach wartości i przekonań – tym lepiej będzie poinformowany o tym, jak jest postrzegany przez innych, oraz jakie są jego mocne i słabe strony.

Inne zmiany mogą również pomóc w zachęcaniu do samoświadomego stylu przywództwa, takie jak codzienna praktyka uważności w celu poprawy świadomości własnego stanu i reakcji emocjonalnych oraz robienie regularnych przerw, aby decyzje były rozważane uważnie, zamiast podejmować je na autopilocie.

Zadatki na dobrego przywódcę

Warto pamiętać, że samoświadomość jest kluczową umiejętnością lidera, ale to nie znaczy, że istnieje tylko jeden sposób, aby skutecznie przewodzić. Każdy typ osobowości będzie miał swoją strategię.

Na przykład przywódca może mieć awersję do stanowczych komunikatów i mieć trudności z udzielaniem negatywnych opinii – ale jeśli jest tego świadomy, może uzyskać wsparcie od innych członków swojego zespołu przywódczego, gdy potrzebuje trudnej rozmowy.

I odwrotnie, jeśli lider ma bardzo bezpośredni styl komunikacji i ma tendencję do wydawania się bycia szorstkim, może wezwać więcej „dyplomatów” o profilu relacyjnym ze swojego zespołu, aby pomogli mu zrobić dobre wrażenie na spotkaniach.

W każdym przypadku lider ma pewne mocne i pewne słabe strony, ale będąc tego świadomym i otaczając się ludźmi o uzupełniających się zestawach umiejętności, można stworzyć bardziej efektywny zespół.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak w rozwijaniu samoświadomości lidera, może pomóc Ci najpotężniejszy kurs rozwoju LIDER PREMIUM – kliknij tutaj.

Pozdrawiam Cię, Sławek

Kategorie
komunikacja i relacje system ORSA

Typ osobowości w pracy – nieocenione wsparcie.

Jedną z zalet znajomości własnego typu osobowości i bycia świadomym innych typów osobowości, które można napotkać, jest przewaga w środowisku biznesowym.

Osoby na stanowiskach kierowniczych często narzucają podwładnym  dostosowywanie się do własnego stylu zachowania – co budzi opór i psuje relacje.

Jednak aby stworzyć najlepszą kulturę komunikacji, tak naprawdę menedżerowie mogą do pewnego stopnia dostosować się do innych.

W celu uzyskania produktywnego zespołu i harmonijnego środowiska, dobrym pomysłem jest, aby liderzy nauczyli się technik dostosowywania się do preferencji i typów osobowości osób wokół nich.

Dziś podzielę się praktycznymi wskazówkami, jak menedżerowie mogą dostosować się do stylu innych.

Metoda komunikacji

Jednym z głównych czynników różnicujących typy osobowości w miejscu pracy jest preferowana przez nich metoda komunikacji.

Osoby introwertyczne często wolą komunikować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, ponieważ daje im to czas i przestrzeń na przetwarzanie informacji i formułowanie przekonujących odpowiedzi w swoim czasie. W typologii ORSA to profil S (zielony) i A (niebieski).

Ekstrawertyczni ludzie, często wolą wstąpić do czyjegoś biura, aby omówić problem i uzyskać na jego temat uwagi. W ORSA to R (czerwony).

Osoby, które mają duże umiejętności w pracy wielozadaniowej, mogą preferować rozmowę przez telefon, aby podczas omawiania tematu wykonywać inne drobne zadania. W ORSA to O (czerwony).

Oczywiście potrzeby biznesowe zawsze przeważają nad osobistymi preferencjami. Jeśli menedżer potrzebuje natychmiastowej odpowiedzi, wpadnie do innych biur lub zadzwoni, aby zaoszczędzić czas.

Jeśli pracownicy pracują zdalnie, domyślnym ustawieniem będzie poczta e-mail, Teamsy czy chat. Jednak poza tymi potrzebami wskazane jest, aby menedżerowie byli elastyczni.

Jeśli wiedzą, że dany pracownik udzieli najlepszej odpowiedzi na zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, warto pozwolić im na korzystanie z tej metody komunikacji tam, gdzie to możliwe.

Styl komunikacji

Inną pokrewną kwestią jest złożoność stylu komunikacji. Jest to problem, w którym wielu osobom brakuje samoświadomości, dlatego ważne jest, aby menedżerowie byli proaktywni w podejmowaniu tego tematu.

Niektóre osoby, a szczególnie te, które są mocno skoncentrowane na zadaniach, będą chciały znać tylko te podstawowe informacje, których potrzebują do wykonywania swojej pracy. Podawanie tym ludziom większej ilości szczegółów podczas komunikacji tylko ich zmyli lub sfrustruje. W modelu ORSA to głównie profil Odważny.

Inni ludzie, szczególnie ci, którzy są skoncentrowani na relacjach, będą chcieli zrozumieć rolę, jaką ich rola odgrywa w szerszym obrazie. Dlatego docenią zapoznanie się ze wszystkimi szczegółami sytuacji, nawet jeśli nie ma to na nich bezpośredniego wpływu. Typ S.

Menedżerowie, którzy zwracają uwagę na typy osobowości swoich pracowników, mogą komunikować się z nimi jaśniej, podając poziom szczegółowości odpowiedni dla tego typu osobowości.

Menedżer może zdecydować się na podanie kilku kluczowych punktów zamiast dogłębnego wyjaśnienia problemu, na przykład w zależności od preferencji osób, do których się zwraca.

Kiedy menedżer musi zwrócić się do kilku osób, na przykład podczas wysyłania e-maili do grupy, dla maksymalnej przejrzystości może uwzględnić oba elementy: wypunktowanie z najważniejszymi informacjami u góry, a następnie sekcję z dodatkowymi informacjami u dołu. W ten sposób czytelnicy e-maila mogą wybrać dla siebie odpowiedni poziom komunikacji.

Spotkania

Spotkania są niezbędne do skutecznego prowadzenia wielu aspektów biznesu, ale bywają wyczerpujące i rzadko cieszą się nimi wszyscy uczestnicy.

Jeśli spojrzymy na typ osobowości, niechęć do spotkań nie jest zaskakująca. Przy wielu różnych typach osobowości w jednym pomieszczeniu, które próbują razem się dogadać i realizować cele, prawie nieuniknione są trudności w komunikacji, rozumieniu siebie nawzajem, stylu zachowania czy sposobu przekonywania.

Menedżerowie mają szansę na ustalanie oczekiwań i tonu spotkań oraz moderowanie ich, aby były bardziej produktywne i pomocne dla wszystkich zaangażowanych.

Pierwszym krokiem do bardziej produktywnego spotkania jest jasne określenie celów: czy celem spotkania jest burza mózgów, planowanie czy rozwiązywanie problemów? Znajomość celu pomoże uczestnikom utrzymać się na właściwej drodze i pozwoli różnym typom osobowości podejść do tematu na swój własny sposób. Czy spotkanie jest rzeczywiście potrzebne?

Jeśli celem spotkania jest na przykład wyłącznie aktualizacja informacji dla innych, najlepiej jest to osiągnąć, wysyłając wiadomość e-mail, zrobić telekonferencję na zoom, zamiast gromadzić wszystkich razem.

Drugim krokiem jest wcześniejsze przesłanie programu spotkania. Umożliwi to introwertykom planowanie tego, co chcą powiedzieć, zamiast zmuszać ich do robienia spontanicznych komentarzy – gdzie tego nie lubią.

Trzeci krok można zrealizować jako część porządku obrad lub jako wprowadzenie osobiście, a jest to przejrzysta struktura spotkania.

Na przykład najpierw chodź w kółko, aby bez przeszkód dzielić się pomysłami lub opiniami, a następnie zorganizuj sesję dyskusyjną dla wszystkich. Taka struktura pomoże bardziej wycofanym członkom zespołu wiedzieć, kiedy mogą wnosić swój wkład, a bardziej rozmownym członkowie zespołu mogą odnieść sukces w bezpośredniej sesji dyskusyjnej.

Prezentacje, nauczanie i warsztaty

Jeśli chodzi o prezentację w grupie, wyzwaniem może być świadomość innych stylów osobowości. Istnieją wyraźnie różne style uczenia się, a także style osobowości, które należy wziąć pod uwagę, ale prezenter nie zawsze będzie miał wiele informacji na temat stylów grupy przed rozmową z nimi.

Style uczenia się mogą obejmować preferowanie materiałów słuchowych, pisemnych, dyskusji grupowych lub aktywnego zaangażowania w celu uzyskania najlepszej nauki.

Jednak nie musi to być problem nie do pokonania. Prezenterzy już teraz używają różnych metod nauczania – tj. rozmawiają z grupą, która jest idealna dla słuchaczy słuchających, i używają slajdów, które są dobre dla wizualnych uczniów.

Aby uczynić prezentację bardziej dostępną dla innych stylów uczenia się, prowadzący mogą zarezerwować trochę czasu na pracę w grupie, a także na praktyczną pracę praktyczną.

Te dwie nowe metody pomogą tym, którzy najlepiej uczą się, omawiając problem z innymi lub ucząc się, działając.

Połączenie tego podejścia do prezentacji i nauczania z podejściem do komunikacji i spotkań opartych na znajomości typów osobowości, może umożliwić menedżerom maksymalne wykorzystanie możliwości pracowników.

Aby dowiedzieć się więcej o stylach osobowości i korzyściach dla menedżerów z wiedzy o nich, odwiedź program KIM NAPRAWDĘ JESTEM.

Pozdrawiam, Sławek

Kategorie
emocje

Odkryj uważność

Osoby zainteresowane światem rozwoju z pewnością słyszały termin „uważność”. Praktyka, która łączy psychologię z elementami medytacji.

Uważność jest stosowana jako terapia lub wsparcie  depresji, lęku, zespołu stresu pourazowego i innych, ale jest również uważana za korzystną, dla osób borykających się z codziennymi stresami i odczuwaną presją życiową.

Ale czym właściwie jest uważność i jak może pomóc w miejscu pracy czy w życiu osobistym? To jest temat, który omówię dzisiaj.

Co to jest uważność?

Wiele osób regularnie czuje pośpiech i stres, mając za dużo do zrobienia i za mało czasu na zrobienie tego co zaplanowało. Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy są zorientowani na karierę i chcą odnieść sukces w swojej pracy. Uważność może pomóc tym ludziom, którzy czują, że nigdy nie mają chwili dla siebie lub nie mają przerwy aby odetchnąć.

Podstawową zasadą uważności jest zatrzymanie się na kilka chwil i poświęcenie czasu, aby być świadomym tego, jak się dokładnie czujesz, psychicznie i fizycznie, oraz zarejestrować doświadczenia takie, jakie są w chwili obecnej. 

Zamiast zwykłych gonitw myśli, marzeń na jawie o przyszłości lub martwienia się o błędy z przeszłości, uważność zachęca ludzi do tego, by przez chwilę zatrzymali się; skoncentrowali się na swojej percepcji i ciele, obserwacji myśli – zamiast być rozpraszanym ciągłą gonitwą.

Może się to wydawać łatwiejsze do powiedzenia niż do zrobienia, ale istnieją praktyczne sposoby, dzięki którym ludzie mogą ćwiczyć uważność. 

Jednym z popularnych ćwiczeń jest znalezienie cichego pokoju i zjedzenie jakiejś małej przekąski, takiej jak herbatnik lub rodzynka. Następnie siedzisz cicho i powoli jesz przekąskę, poświęcając czas na zastanowienie się, jak możesz poczuć zapach jedzenia, różne smaki, które czujesz na języku, uczucie pracy szczęki, świadomość połykania itd.

Nie próbuj kierować swoich doświadczeń ani zmuszać ich w określonym kierunku – po prostu pozwól sobie na obserwację. Zwracając wielką uwagę na te doświadczenia zmysłowe, uzyskujesz lepszy kontakt ze swoim ciałem, a także uspokajasz umysł, zajmując go czymś obecnym (tu i teraz) – na kilka minut.

Uważność i medytacja

Ci, którzy mają doświadczenie z medytacją, znajdą wiele podobieństw między tą praktyką a uważnością. Medytacja uczy ludzi również skupiania się na chwili, obserwowania przemijających myśli bez próby ich kontrolowania lub podążania za nimi. W tym obszarze medytacja i uważność są bardzo podobne.

Uważność – może być drogą do tych samych korzyści płynących z medytacji, ale bez aspektów duchowych, jeśli te  do kogoś nie przemawiają.

Jednym z aspektów, które ma kluczowe znaczenie dla naszego zdrowia psychicznego, jest zwracanie uwagi na oddychanie.

Kiedy ludzie są zestresowani lub niespokojni, ich oddech i tętno zwiększają się, czują się spięci gdyż są gotowi do podjęcia działania w dowolnym momencie. (To jest reakcja walki lub ucieczki).

Nauka słuchania ciała i skupienia się na oddychaniu, może pomóc w spowolnieniu oddechu i tętna, dając poczucie relaksu i opanowania samego siebie.

Uważność jako wsparcie leczenia

Uważność może być szczególnie korzystna dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, takie jak lęk lub depresja, oraz dla osób borykających się z problemami, takimi jak stres w miejscu pracy. 

Wiele osób z problemami zdrowia psychicznego cierpi nie tylko z powodu objawów tych problemów, ale także z powodu poczucia wstydu lub bezwartościowości, które wynikają z niemożności radzenia sobie z objawami. 

Na przykład osoba, która jest zestresowana w pracy, może mieć problemy ze snem i czuć się zgryźliwa i podenerwowana. Mogą nawet czuć, że są słabi, ponieważ nie radzą sobie, gdy ich koledzy wydają się dobrze sobie radzić z codziennością.

Uważność uczy nas neutralnego obserwowania myśli i uczuć, bez osądzania, czy te myśli i uczucia są dobre, czy złe. 

Osoba, która jest zestresowana, ale praktykuje uważność, może zauważyć, że jej puls jest wysoki, że mięśnie są skurczone i że mają problemy z koncentracją, bez krytykowania siebie za odczuwanie tych rzeczy.

Samo uznanie zasadności tych doświadczeń bez próby odepchnięcia ich na bok lub poczucia winy z powodu ich posiadania, może być bardzo pomocne w opanowaniu objawów.

Codzienna uważność

Jeśli ktoś nie próbował wcześniej uważności, może wydawać się, że trudno byłoby zacząć. Ale w rzeczywistości jest to coś, co można dodać do codziennej rutyny bez większych problemów. 

Jednym z popularnych sposobów na rozpoczęcie uważności i medytacji jest korzystanie z mojego bloga w dziale emocje, gdzie sesje mentalne prowadzą użytkowników przez krótką codzienną praktykę.

Inni ludzie uczą się medytacji w grupie lub na zajęciach ćwiczeń, takich jak joga lub różne sztuki walki. Wreszcie, więcej psychologów i terapeutów uczy teraz swoich klientów uważności w ramach swoich usług.

Nawet bez tych wskazówek, ludzie mogą skorzystać z kilku prostych sztuczek, kiedy czują się przytłoczeni lub zestresowani. Znalezienie spokojnego miejsca jest kluczowe, podobnie jak pozwolenie sobie na spokojne siedzenie przez kilka minut. Skoncentrowanie się na ciele i aktualnych odczuciach fizycznych może pomóc powstrzymać gonitwę myśli lub niekorzystne ruminacje. 

A próba zaakceptowania swoich myśli i uczuć jako tymczasowych doświadczeń, a nie rzeczy, które są dobre lub złe, może pomóc złagodzić uczucie wstydu, stresu czy lęku – gdy się  z nim zmagasz.

Te kroki można wykonać w dowolnym miejscu, więc następnym razem, gdy poczujesz się przeciążony w pracy, spróbuj poświęcić kilka minut na bycie uważnym i zobacz, czy to sprawia, że ​​jesteś bardziej produktywny i mniej zestresowany.

Aby przejść głęboką transformację odczuwania stresu poznaj program BEZSTRES – to najlepszy program reedukacji emocjonalnej wspierający osoby cierpiące.

Potrzebujesz większego spokoju? Zapraszam na sesje treningowe 1:1.

Pozdrawiam, Sławek

ps. poniżej jedna z sesji medytacyjnych programu BEZSTRES

Kategorie
komunikacja i relacje system ORSA

Święty Graal związków i parterstwa

W większości firm używa testów osobowych polepszenia relacji w zespołach, są przydatne w środowisku biznesowym.

Chociaż z pewnością prawdą jest, że ludzie zachowują się inaczej w domu i w pracy, podstawowe cechy osobowości są w dużej mierze podobne. Oceny osobowości, takie jak ORSA, mogą zatem być korzystne dla rozwoju osobistego, a także być narzędziem biznesowym.

Jako przykład zastosowania tej metodologii do sfer osobistych, dzisiaj przyjrzymy się, jak zrozumienie typów kolorów może przynieść korzyści romantycznym parom.

Przeciwieństwa się przyciągają?

Stare powiedzenie, że przeciwieństwa się przyciągają, z pewnością wydaje się być prawdziwe. Ludzie lubią partnerów, którzy ich uzupełniają; często są pary z jednym partnerem, który jest bardziej towarzyski i taki, który jest bardziej powściągliwy, lub jeden partner, który jest wyjątkowo poważny i skoncentrowany na karierze, podczas gdy drugi jest bardziej zrelaksowany i zabawny.

Często spotykanie się z kimś innym niż my zmusza nas do spróbowania nowych rzeczy. Kiedy nie udaje nam się wyjść poza nasze strefy komfortu, ryzykujemy wpadnięcie w rutynę.

Partner o odmiennym stylu zachowania może nas z tego wypchnąć (komfortu) i pomóc nam uświadomić sobie że potrzebujemy nowych strategii dostosowania się i budowania relacji.

W ten sam sposób, w jaki przeciwstawne pary mogą się wzajemnie uzupełniać w pracy, mogą również stanowić zabawę, angażowanie i satysfakcję par w życiu prywatnym.

Relacje w czasie

Jednak w każdym związku przychodzi taki czas, kiedy miesiąc miodowy się kończy. Po kilku miesiącach spędzonych razem ludzie wiedzą większość tego, co mogą wiedzieć o swoich partnerach, a po mniej więcej sześciu miesiącach relacje zazwyczaj ustabilizują się w ustalonym wzorcu stabilnego zachowania dla obojga partnerów.

To wtedy relacje stają się trudne: kiedy partnerzy nie postrzegają już siebie nawzajem jako nowych i ekscytujących i muszą pogodzić się z codzienną prozą wspólnego życia. Kto będzie pamiętał o kupowaniu mleka ze sklepu spożywczego? Co będziemy mieli dziś na obiad? Kto ustali plan na weekend? Gdzie jedziemy na wakacje? Kto zadzwoni do Pawła aby oddał kasę?

Nuda codziennej rzeczywistości związku, nieuchronnie pojawia się w centrum uwagi i jest to punkt, w którym wiele relacji zawodzi. Zaczyna się psuć.

Relacje mogą trwać dłużej niż ten punkt, jeśli oboje partnerzy są gotowi dokonać zmian w swoim życiu dla dobra drugiej osoby i jeśli chcą poświęcić czas na zrozumienie potrzeb, zachowania, celów i motywacji partnera.

Jak różnice osobowości powodują konflikty

Zrozumienie mentalności przeciwnych partnerów jest szczególnie ważne w przypadku nieporozumień. Weźmy prozaiczny przykład: wyobraź sobie parę, która ma zarezerwowane bilety do teatru na 20:00. Podróż trwa 30 minut, ale czasami mogą wystąpić korki. Jeden z partnerów chce wyjść o 19:00, podczas gdy drugi uważa, że ​​to absurdalna strata czasu i zamiast tego chce wyjść o 19:30. Jest to rodzaj nieporozumienia, który może szybko przerodzić się w wielką kłótnię, w wyniku której para w końcu krzyczy na siebie, aż oboje będą niezadowoleni ze swojego wieczoru.

Może się zdarzyć, że osoba, która chce wyjechać wcześniej, jest chłodnym, rozważnym niebieskim , lubi planować z wyprzedzeniem i jest ostrożna, jeśli chodzi o ryzyko spóźnienia, które uważa za stresujące i denerwujące. A osoba, która chce wyjechać później, może być optymistycznym żółtym, który nie lubi czekać w kolejkach i chce zoptymalizować swój czas podróży. Niebieski postrzega żółty jako niefrasobliwy wobec swoich uczuć i nierealistyczny w stosunku do świata, a żółty postrzega niebieski jako zbyt ostrożny i nieelastyczny.

Jak zrozumienie rodzaju koloru może pomóc rozwiązać kłótnie par

Kluczem do polubownego rozwiązywania nieporozumień jest zrozumienie, dlaczego dana osoba myśli i czuje się tak, jak ona. Kiedy większość par się kłóci, próbują przekonać partnera, poinstruować go lub kontrolować, jak powinni się zachowywać. Ale zrozumienie jest o wiele ważniejsze niż perswazja dla długoterminowego szczęścia.

Taka taktyka często bywa przypisywana złym zamiarom, podczas gdy w rzeczywistości dochodzi do nieporozumień. Na przykład: analityczny (niebieski) myśli, że relacyjny (żółty) celowo próbuje ich zdenerwować, powodując ich spóźnienie, podczas gdy relacyjny myśli, że analityczny im przeszkadza w braku długoterminowego planowania.

Ta para może wyjaśnić sobie nawzajem swoje nieporozumienia, aby osiągnąć kompromis.  Kluczem jest przekazanie partnerowi swojego punktu widzenia, potrzeb i pragnień oraz przejęcie odpowiedzialności za okazywanie szacunku i zrozumienia podczas komunikacji.

Relacyjny musi zrozumieć, że analityczny partner znajduje możliwość spóźnienia się i denerwuje w sposób, który uniemożliwi im cieszenie się wieczorem. A analityczny musi zrozumieć, że drugi partner nie lubi czekać bezczynnie i się nudzić.

Żadne z ich działań nie jest celowym lekceważeniem drugiego lub podstępną próbą kontrolowania partnera; po prostu mają inne wartości, tendencje zachowania, które sprawiają, że inaczej patrzą na podróż do teatru.

Kiedy przejdziesz program KIM NAPRADĘ JESTEM – zrozumiesz wszystko, a to oznaczać będzie dużo lepsze strategie życia osobistego i zawodowego.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ocena osobowości może pomóc w relacjach, odwiedź stronę unikalnego programu.

Pozdrawiam, Sławek

Kategorie
komunikacja i relacje osiąganie i skuteczność system ORSA

Poznanie siebie w mierzalny sposób

ZNACZENIE ORSA  DLA SAMOŚWIADOMOŚCI

O energii kolorów można usłyszeć wszędzie.

Czerwień – to ogień, duży temperament.
Żółty  – to słońce, ciepłe, ogrzewające.
Zieleń  – to relaks, spokój.
Niebieski – to woda, dokładnie wypełnia każda przestrzeń.

 

Mając wcześniej kojarzoną terminologię taką jak „Energie Kolorów” z reiki, medytacją i aurami, byłem świadomy, jak ten rodzaj symbolu można zastosować do testu psychometrycznego.

Za każdym razem kiedy miałem robione testy osobowościowe lub zachowania – miałem raporty na temat mojego typu osobowości – i tam także były kolory symbolem wyrażenia zachowania czy typu osobowości.

Przyglądając się różnym modelom psychometrycznym – niemal każda opiera się na kolorach odzwierciedlających osobowości czy style zachowania.

Raporty przydatne do refleksji i samodoskonalenia

Kiedy będziesz przeglądał swój raport – to będzie coś niesamowitego.

Poznasz swoje zachowanie, styl komunikacji, styl budowania relacji, system motywacji i osiągania celów.
Zobaczysz także cały system jakim jesteś partnerem, jak rodzisz sobie z konfliktami czy stresem.

Oczywiście raport powstaje po samoocenie, więc istnieje prawdopodobieństwo, że jesteś już świadomy pewnych zachowań i działań – chociaż posiadanie ich na piśmie jest szczególnie przydatne do refleksji, samorozwoju i analizy zespołowej.

Jednak kiedy patrzę na rynek – system metryczne skupiają się głównie na tym – „jaki jestem”. To dla mnie było za mało. Przecież tu nie chodzi tylko o wiedzę – ale „jak” sobie radzić dalej i „co” dokładnie robić aby się rozwijać.

Dokładniejsze omówienie kroków rozwoju

Kurs KIM NAPRAWDĘ JESTEM – jest oparty na systemie ORSA, gdzie „O”  oznacza tendencje ODWAGI (czerwony), „R” oznacza tendencję RELACJI (żółty), „S” oznacza STABILNOŚC, SPOKÓJ czyli kolor zielony. „A” oznacza tendencję dokładności, czyli ANALITYCZNOŚĆ. 

Mimo iż każdy z nas jest inny, to mamy możliwość poukładania ludzi w sposób pewnych cech jak introwersja, ekstrawersja, siła przebicia, relacje, aktywność, działanie, rozmowność itp.

Po co jest nam potrzebne „poukładanie i uświadomienie”?

Wbrew pozorom, to bardzo ważne dla nas jako ludzi. Uświadamiając sobie „siebie prawdziwego” – możemy przestać się łudzić i oszukiwać. Bardzo dużo cierpienia fundujemy siebie jako ludzie – kiedy mamy fałszywe wyobrażenie o sobie. Kosztuje to nas mnóstwo stresu i wpędzamy się w kłopoty.

Konsekwencje braku poznania się i nieznajomości swojego potencjału oraz ograniczeń to min:

  • wewnętrzny konflikt – nie rozumiem siebie, nie znam, zazdroszczę innymi, porównuje się i obwiniam że czegoś nie potrafię jak inni, nie akceptuję się, krytykuję
  • konflikty z ludźmi – nie znając siebie, raczej nie będę znał innych – może brakować mi świadomości jak się komunikuję, jak moje zachowania może drażnić innych, oraz może mnie złościć zachowanie inne niż moje
  • praca nie zgodna ze swoją naturą – mamy naturalne predyspozycje aby bez wysiłku wykonywać różne zadania, lecz jeśli nie jesteśmy ich świadomi, możemy chcieć pracować w obszarach, gdzie tracimy tylko zdrowie i energię.
  • ślepy rozwój osobisty – jeśli nie wiem konkretnie, gdzie mam luki czy braki – nie wiem jaki obszar powoduje moje ograniczenia. To oznacza, że wydaje pieniądze na książki, kursy, szkolenia na „ślepo” poddając się często manipulacji i perswazji marketingowców, a mój rozwój stoi w miejscu – nie zmieniam się.
  • stres  – jeśli nie mam świadomości siebie, zachowuje się tak, czy reaguję na świat w sposób, który może wywoływać stres. Pcham się w kłopoty relacyjne, w pracy, w związku – bo „to mnie denerwuje”.
  • i wiele innych obszarów – wartości, motywacje, przekonania, cele, związki, komunikacja.
Czy nie te  czynniki właśnie powodują sukces, radość czy szczęście?

 

Co wezmę z ORSA.

 

Proces ten radykalnie zwiększy Twoją samoświadomość i będzie niezwykle cenny w zrozumieniu Twoich  mocnych i słabych, preferowanych sposobów pracy, strategii budowania relacji, komunikacji, czy bycia dobrym partnerem.

Program może stanowić olbrzymi przełom w Twoim rozwoju osobistym, karierze, związku czy życiu prywatnym.

System ORSA naprawdę umożliwi uwolnienie TWOJEGO  potencjału.

Tęsknisz za tym, aby czuć się świetnie w swojej skórze, mieć sukcesy osobiste i zawodowe?

Pragniesz naprawdę przerwać stres i lęk przed życiem? Relacjami? Związkami? Pracą?

To odblokuj dostęp od ręki i otrzymaj dostęp do platformy online z kursem – KIM NAPRAWDĘ JESTEM.

Już czas przerwać życie na 5% możliwości.

Uściski, Sławek

 

 

Zapisz się do newslettera​​

i otrzymuj informacje i nowych artykułach na blogu, szkoleniach i publikacjach, które pomogą Ci kształtować Twoją przyszłość.